הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 4/22 לאספקת ריהוט בית-כנסת

מספר: 4/22
תאריך פרסום: 20/02/2022
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: לוגיסטיקה ובינוי

מועד אחרון להגשת הצעות: 20/02/2022 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023