הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 4/23 למתן שירותי ייעוץ בתחום ארגון ושיטות

18.01.2023- נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה
מספר: 4/23
תאריך פרסום: 28/12/2022
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: שירותי ייעוץ

מועד אחרון להגשת הצעות: 26/01/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023