הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 47/23 למתן שירותי יעוץ מומחה בתחום Cognos

מספר: 47/23
תאריך פרסום: 07/08/2023
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: שירותי ייעוץ

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשת הצעות: 07/09/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023