הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 57/21 לאספקת מוצרים חד פעמיים

מספר: 57/21
תאריך פרסום: 14/12/2021
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: לוגיסטיקה ובינוי

מועד אחרון להגשת הצעות: 14/12/2021 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023