הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 67/23 לאספקת פולי קפה ומכונות קפה בהשאלה

מספר: 67/23
תאריך פרסום: 18/12/2023
תאריך עדכון: 03/01/2024
תחומים: לוגיסטיקה ובינוי, כללי ואחר

25.12.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 11 בינואר 2023 בשעה 12:00

03.01.2024- עודכנו מסמכי המכרז, נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות: 11/01/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 03/01/2024