הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 8/24 למתן שירותי יעוץ לפרויקט החלפת מערכת לשירותי בנקאות

מספר: 8/24
תאריך פרסום: 28/01/2024
תאריך עדכון: 20/02/2024
תחומים: מחשוב, שירותי ייעוץ, כללי ואחר

20.02.2024- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 05 במרץ 2024 בשעה 12:00

עודכנו מסמכי המכרז

נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה

פרטי קשר

מועד אחרון להגשת הצעות: 05/03/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/02/2024