הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

​מכרז פומבי ממוכן לאספקת מערכת למסחר בניירות ערך בבורסת תל-אביב

מספר: 32/16
תאריך פרסום: 04/07/2016
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: מחשוב

מועד אחרון להגשת הצעות: 04/07/2016 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023