הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן לאספקת שירותי ייעוץ בנושא פיקוח על תשתיות מיחשוב

מספר: 36/16
תאריך פרסום: 03/07/2016
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: שירותי ייעוץ

מועד אחרון להגשת הצעות: 03/07/2016 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023