הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן לאספקת שירותי קישוריות לאינטרנט

מספר: 24/16
תאריך פרסום: 17/04/2016
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: מחשוב

מועד אחרון להגשת הצעות: 17/04/2016 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023