הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן להדרכות ירי

מספר: 27/17
תאריך פרסום: 06/07/2017
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 05/07/2017 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023