הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן למתן הדרכות בנושא יישומי Microsoft Office

מספר: 05/18
תאריך פרסום: 05/02/2018
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 18/02/2018 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023