הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן למתן שירותי העברת דברי דואר וחבילות

מספר: 16/17
תאריך פרסום: 05/09/2017
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 05/09/2017 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023