הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן לשירותי הובלה ושינוע

מספר: 30/16
תאריך פרסום: 30/06/2016
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 30/06/2016 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023