הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן מספר 12/23 למתן שירותי מדידה

מספר: 12/23
תאריך פרסום: 26/01/2023
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: לוגיסטיקה ובינוי

פרטי קשר

מועד אחרון להגשת הצעות: 14/02/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023