הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן מספר 73/23 להחלפת לוח חלוקה ראשי וגנרטור גיבוי בבנק ישראל בניין 1

מספר: 73/23
תאריך פרסום: 18/12/2023
תאריך עדכון: 24/12/2023
תחומים: לוגיסטיקה ובינוי, כללי ואחר

24.12.2023- נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה

פרטי קשר

מועד אחרון להגשת הצעות: 28/12/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 24/12/2023