הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

​מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם לרכישה ותחזוקה של חומרה ותוכנה מתוצרת חברת Cisco

מספר: 67/13
תאריך פרסום: 19/12/2013
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: מחשוב

מועד אחרון להגשת הצעות: 19/12/2013 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023