הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם לרכישת מערכות לאיחסון נתונים מתוצרת חברת EMC

מספר: 43/12
תאריך פרסום: 05/09/2012
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: מחשוב

מועד אחרון להגשת הצעות: 05/09/2012 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023