הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פניה 02/23 לקבלת מידע (RFI) בנושא מערכת מתן הלוואות לעובדי וגמלאי בנק ישראל

מספר: 02/23
תאריך פרסום: 18/09/2023
תאריך עדכון: 08/11/2023
תחומים: כללי ואחר, מחשוב

בנק ישראל מעוניין לבחון מוצרי מדף, אשר מספקים מענה לתהליכי מתן וניהול הלוואות לעובדי וגמלאי בנק ישראל, תוך מתן דגש על חווית לקוח איכותית בהתאם למפורט המסמך המצורף. בנק ישראל מזמין בזאת ספקים בעלי ידע, מומחיות וניסיון בתחום, להגיש מענה לפנייה זו.

08.11.2023- מועד אחרון להגשה נדחה ליום 14 בדצמבר 2023 בשעה 12:00

פרטי קשר

מועד אחרון להגשת הצעות: 14/12/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 08/11/2023