הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

איתור חשבונות

אתר הר הכסף 2

אתר "הר הכסף 2" מאפשר ללקוחות המערכת הבנקאית לאתר, בקלות וללא עלות, חשבונות בנק ופיקדונות ללא תנועה, וכן חשבונות של נפטרים.

מהו פיקדון ללא תנועה? פיקדון שלגביו הבנק לא הצליח ליצור קשר עם בעליו, עד חודשים ממועד הפירעון.

מהו חשבון עובר ושב ללא תנועה? – חשבון בו לא התקבלה הוראה מבעל החשבון במהלך תקופה של 10 חודשים לפחות והבנק לא הצליח ליצור קשר עם בעל החשבון במהלך חודשיים נוספים.

באשר לאיתור חשבונות בנק של נפטרים, האתר מהווה כלי יעיל עבור יורשים לאתר חשבונות אלו, פעילים ולא פעילים, ללא עלות. 

הגנה על פרטיות הלקוח

מטעמים של הגנה על פרטיות הלקוח והמידע, בתוצאות החיפוש תופיע באתר רשימה של בנקים בהם קיימים חשבונות / פיקדונות לא פעילים בלבד. כלומר, לא יופיעו פרטים נוספים לגבי החשבונות הללו, כגון סוג החשבון, מספר החשבון או היתרה הקיימת בו. לבירור פרטים אלו יש לפנות לבנקים המופיעים ברשימה שתתקבל עם סיום השאילתה, באמצעות פרטי הקשר המופיעים באתר.