הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

השוואת ריביות על פיקדונות ועל אשראי

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור

הערות:

  1. פקדונות ואשראי במטבע ישראלי שאינו צמוד למדד, משקי בית ללא בנקאות פרטית.
  2. המידע מפורסם על בסיס דיווחי הבנקים על הפיקדונות שהתקבלו והאשראי שניתן בפועל בחודש הנתונים ובאחריותם.
  3. הריבית המוצגת על פיקדונות היא בהנחה שהלקוח משאיר את הפיקדון לאורך כל חיי הפיקדון ללא פירעון מוקדם.​
  4.  לא מוצגות ריביות עבור סגמנטים בבנק בהם מספר ההפקדות קטן מ-10
  5.  הדשבורד מציג נתונים החל מ01/2023, הנתונים שפורסמו בתצורה הישנה זמינים באקסל כאן

הבהרה משפטית:

המידע המוצג נועד לצורך עריכת השוואה כללית בלבד, והוא אינו כולל את כל התנאים או הסייגים, הנלווים לשירותי הפיקדונות והאשראי שמוצעים על-ידי כל אחד מהתאגידים הבנקאיים. יודגש, שעל כל לקוח לבחון את הפרטים, התנאים והסייגים הנלווים לשירות הרלוונטי בהתאם להסכם השירות שמוצע על-ידי התאגיד הבנקאי. הנתונים בדבר שיעורי הריביות שמוצגים בדף זה, נמסרו על ידי התאגידים הבנקאיים לפיקוח על הבנקים ומוצגים, כפי שהם נמסרו, בהתאם להוראות סעיף 16יא לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981. בנוסף לתנאי השימוש באתר בנק ישראל​, מובהר כי בנק ישראל אינו אחראי לשלמות הנתונים, לתוכנם או לאופן הצגתם. האחריות המלאה בקשר לנתונים חלה על התאגיד הבנקאי שמסר אותם.

סרטון הדרכה על השימוש בטבלאות השוואת הריביות על פיקדונות
סרטון הדרכה על השימוש בטבלאות השוואת הריביות על הלוואות
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 03/09/2023