הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ביטול מטבע 5 אגורות

מבנק ישראל נמסר כי המטבע בעריך 5 אגורות יחדל להיות הילך חוקי בישראל החל מהיום 1.1.2008. ביטול המטבע בעריך 5 אגורות נעשה על פי צו בנק ישראל (ביטול שטרי כסף ומעות), התשס"ח- 2008, שחתם עליו נגיד בנק ישראל, באישור הממשלה וועדת הכספים של הכנסת, כנדרש על פי חוק בנק ישראל. 
ביטול המטבע בעריך 5 אגורות נעשה לגבי עסקות במזומן בלבד. הצו אינו מבטל את 5 האגורות מבחינה חישובית ורישומית. 
אין אפוא צורך בשינויים כלשהם במחירים בקופות רושמות ובתוכנות מחשב. מחירים של מוצרים ושירותים ימשיכו להיות נקובים בסכום של 5 אגורות, וכמוהם יהיו הרישומים בשקים, כרטיסי אשראי, חשבונות בנק וכד'. 
מבנק ישראל הבהירו, כי עיגול הסכומים ייעשה רק בעת הסיכום לתשלום במזומן.

כללי העיגול הם:
א) סכומים המסתיימים באגורה אחת, ב-2 אגורות, ב-3 אגורות וב-4 אגורות יעוגלו כלפי מטה, ל-10 האגורות הקרובות, לדוגמא: תשלום סופי במזומן של 17.04 ₪ יעוגל ל-17 ₪. 
ב) סכומים הנקובים ב-5 אגורות ומעלה יעוגלו כלפי מעלה ל-10 האגורות הקרובות, לדוגמא: תשלום סופי במזומן של 17.07 יעוגל ל-17.10 ₪. 
בצו נקבע גם, כי הציבור יוכל להחליף מטבעות בעריך 5 אגורות במשך 3 השנים הקרובות ולקבל תמורתם מטבעות ושטרות בעריכים גבוהים יותר. 
עוד נמסר מבנק ישראל כי המטבע בעריך 5 אגורות מונפק למחזור מאז 1985 ועלות ייצורו כיום היא פי שלושה משוויו: כ-16 אגורות למטבע אחד. כמו כן, מסקר שערכה מחלקת המטבע עולה שכ-80% מהציבור תומך בביטול המטבע. 
 
 
לדברי ההסבר על ביטול המטבע- לחץ כאן

 

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 01/05/2024