כמו כן, לא ניתן להחליף שטרות מסדרות קודמות (סדרת השקל וסדרת הלירה הישראלית).