הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חינוך פיננסי, הסברה והדרכה

שטרות הכסף של ישראל מציגים סטנדרטים מתקדמים של ביטחון, חדשנות ונגישות. משולבים בהם סימני ביטחון, מהמתקדמים בעולם, אותם ניתן לראות, לחוש או לגלות בעת הטיית השטר. מחלקת המטבע פועלת להגברת המודעות של הציבור לצורך בבדיקת סימני הביטחון המשולבים בשטרות והדרך הנכונה לעשות כן. המחלקה מקיימת מגון של פעולות הדרכה והסברה ומפרסמת לציבור מידע באמצעי המדיה השונים לרבות סרטונים, עלוני מידע ומערכי שיעור.

0:29
2:54
שטר 20 ש"ח
3:33
שטר 50 ש"ח
2:54
שטר 100 ש"ח
2:54
שטר 200 ש"ח

פניות ובירורים נוספים