הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חשבונות ולקוחות מוגבלים

מאגר לקוחות וחשבונות מוגבלים במדינת ישראל מכיל מידע על חשבונות ולקוחות מוגבלים כמתחייב בחוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א-1981. בנוסף על מידע אודות אזרחים שעל חשבונם הוטלה הגבלה בעקבות סירוב של עשרה שיקים או יותר, מאגר לקוחות וחשבונות מוגבלים כולל, בין השאר, מידע לגבי:

​​א. ​​​​חייבים שהוטלה עליהם הגבלה על ידי בתי משפט כתוצאה מהליכי פשיטת רגל.

ב. אזרחים שרשם הוצאה לפועל הטיל עליהם הגבלה בהליכי הוצאה לפועל, במסגרת הליך איחוד תיקים או במסגרת הליכים משפטיים שננקטו בעניינם לצורך גביית חובות.

ג. אזרחים שהוטלה עליהם הגבלה על ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות במסגרת הליכי גביית חובות לרשויות ממשלתיות ולגופים ותאגידים נוספים.

​ד. סרבני גט שהוטלה עליהם הגבלה מטעם בית דין רבני.

  • המדריך לחשבונות מוגבלים

    במדריך זה תוכלו לקבל מידע על המדור לחשבונות מוגבלים, על סוגי ההגבלות והשלכותיהן
    כניסה

איתור חשבונות ולקוחות מוגבלים

אזור אישי ללקוחות מוגבלים

האזור האישי מיועד ללקוחות שהוטלה עליהם הגבלה, מאפשר לקבל תמונת מצב אישית עדכנית, מספק מידע חשוב ואת פרטי ההתקשרות עם הגורמים הרלוונטיים אליהם תוכלו לפנות. בנוסף, ניתן להנפיק בקלות ובמהירות אישור סטאטוס המעיד על מצבכם.

קבצי חשבונות מוגבלים

כדי לסייע לאזרחים להימנע מקבלת שיקים ללא כיסוי, מפרסם בנק ישראל באתר האינטרנט את רשימת החשבונות המוגבלים ואת מועד סיום ההגבלה, וכן את רשימת הלקוחות המוגבלים החמורים בהתאם לסעיף 14 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 ובכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

פנייה למדור חשבונות מוגבלים:

  • מדור חשבונות מוגבלים, ת"ד 780, ירושלים, 9100701

  • מענה טלפוני ממוחשב 02-3731000

  • מוקד טלפוני 02-6552680 או 9086* בימים א'-ה' בין השעות 9:00 - 13:00

קישורים לפניות בנושאים אחרים