על מנת לסייע לציבור לבצע פעולות בנקאיות מרחוק בימים אלו, החליט בנק ישראל על הגדלת סכום ההפקדה של שיק בודד באמצעות היישומון הבנקאי בטלפון הסלולרי ל-50,000 ש"ח באופן מיידי.

למשבר הקורונה בארץ ובעולם ולצעדים שנקטה הממשלה, ישנן השלכות על יכולת משקי הבית ובתי עסק רבים להגיע לסניפי הבנק על מנת להפקיד שיקים.

בשנת 2017 קידם בנק ישראל ביחד עם המערכת הבנקאית את הרפורמה במסלקת השיקים אשר מאפשרת הפקדה של שיקים באמצעות צילום השיק בסלולר. אפשרות זו זמינה ללקוחות מזה כשלוש שנים והיא הייתה מוגבלת לסכום של 20,000 ש"ח פר שיק.

מבדיקה שנערכה, בשנת 2019 הופקדו פיזית בסניפי הבנקים כ-3.8 מיליון שיקים שהסכום שלהם נע בין 20 אש"ח ל 50 אש"ח, פעולה זו תאפשר הפקדה דיגיטלית בסלולר של השיקים הללו.

הפעולה הנוכחית  מתאפשרת לאור יישום חוק הסליקה האלקטרונית, חוק המאפשר מתן שירותי בנקאות זולים, חדשניים, נוחים ומהירים יותר עבור ציבור הלקוחות.

לפרטים והסברים נוספים על החוק, הכללים והפלט היכנסו לאתר בנק ישראל:

http://www.boi.org.il/he/PaymentSystem/Pages/Cheque-truncation.aspx

מתוך דברי מנכ"ל בנק ישראל, מר חזי כאלו, במסיבת העיתונאים המיוחדת שנערכה ב-24/03/2020:

"מערכות התשלומים בישראל פועלות באופן בטוח ויציב ומספקות את מלוא השירותים. הציבור ממשיך להשתמש באמצעי התשלום הדיגיטליים ובשירותים הדיגיטליים כבשגרה (כדוגמת העברות בנקאיות, אפליקציות תשלום, הפקדות שיקים בסלולר ועוד), שבתקופה כמו זו החשיבות שלהם גדלה עוד יותר.

בחודשים שלפני המשבר נקט בנק ישראל צעדים לקידום התשתית לביצוע תשלומים מרחוק ותשלומים ללא מגע. צעדים אלו יימשכו והם מסייעים בביצוע תשלומים בקלות ובבטחה גם בימים אלו".​