לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

בתום דיונים של הוועדה המוניטרית שנערכו אמש והבוקר הוחלט כי לאור התנודתיות הגבוהה בשווקים הפיננסיים בעולם ובישראל, בנק ישראל יפעיל מהיום כלים נוספים במסגרת ביצוע המדיניות המוניטרית.

בנק ישראל יפעל בשוק הפתוח וירכוש בשוק המשני אג"ח ממשלתיות מסוגים שונים ולתקופות שונות לפדיון בכמויות הנדרשות על מנת לוודא ששוק האג"ח הממשלתי מתפקד כיאות. בנוסף, בנק ישראל יבצע עסקות ריפו עם אג"ח ממשלתי כבטוחה מול מוסדות פיננסיים.

מטרת צעדים אלו היא למתן את התנודתיות החריגה ולהגדיל את הנזילות בשווקים הפיננסים שבהם פועלים הגופים הפיננסיים השונים, העסקים ומשקי הבית. בנוסף, צעדים אלו יגבירו את האפקטיביות של המדיניות המוניטרית- הם יחזקו את התמסורת מהריבית שקובעת הוועדה המוניטרית של בנק ישראל גם לשיעורי הריבית לטווחים הארוכים יותר.

כלים אלו מתווספים למכלול הכלים בהם בנק ישראל משתמש על מנת להשיג את מטרותיו: יציבות מחירים, תמיכה במדיניות הכלכלית של הממשלה וביציבות המערכת הפיננסית.

בנק ישראל יבחן מעת לעת את דרכי הפעולה בכלים אלו ויתאים אותן לפי הצורך.​​​​

לחוזר אב עסקאות ריפו 2020​​​​