חוק הקרן לאזרחי ישראל התשע"ד-2014 קובע, כי תקום קרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי גז ונפט, שתנהל את הכנסות המדינה מההיטל בראייה כלכלית ארוכת טווח. קביעת מדיניות ההשקעות של הקרן תיעשה בידי מועצת הקרן, שבראשה עומד שר האוצר, מר אביגדור ליברמן,  וועדת ההשקעות שלה, בראשות מר ירום אריאב, בעוד שעל ניהול הנכסים תופקד מחלקת לניהול כספי הקרן לאזרחי ישראל שתוקם בבנק ישראל.

נגיד בנק ישראל מינה ועדה לאיתור מועמדים לתפקיד מנהל/ת המחלקה. בראש ועדת האיתור עומד המשנה לנגיד, מר אנדרו אביר, וחברים נוספים בה הם: עו"ד טידה שמיר, היועצת המשפטית של בנק ישראל, ופרופ' אבנר קלעי, פרופסור למימון באוניברסיטת יוטה ופרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל-אביב. ועדת האיתור מפרסמת היום פנייה (קישור) לאיתור מועמדים/ות לתפקיד. המינוי יתבצע על ידי מועצת הקרן לפי המלצת הנגיד. הפנייה מכילה את תנאי הסף, הכישורים הנדרשים, והסבר בדבר אופן הגשת המועמדות.

המשנה לנגיד בנק ישראל, אנדרו אביר: "מדובר בתפקיד חשוב. המנהלת או המנהל הראשונים של המחלקה יעצבו את פני המחלקה לשנים רבות קדימה. אני קורא למנהלות ומנהלי השקעות מנוסים, יצירתיים, ובעל כשרון ניהולי ויזמי להגיש מועמדות לתפקיד מאתגר זה".​ 

​​