הדיווח שהוגש לכנסת.pdfהדיווח שהוגש לכנסת.pdf


נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, הגיש היום לוועדת הכלכלה את הדוח השלישי על יישום הוראות חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016. חוק זה קובע הסדר לשיתוף נתוני אשראי בישראל ומכוחו בנק ישראל מנהל מערכת מרכזית לשיתוף נתוני אשראי ומפקח על המשתתפים בה.

 

מנכ"לית בנק ישראל, גב' שולמית גרי: "מערכת נתוני אשראי מסייעת להגברת התחרות בתחום האשראי ומאפשרת לכל לקוח, באמצעות הנגשת המידע אודותיו, לבקש הצעות משתלמות יותר ובכך לשפר את תנאי האשראי שלו. אני קוראת ללקוחות לעשות שימוש בכלים אלו בעת תהליכי נטילת אשראי."

 

הממונה על שיתוף בנתוני אשראי, רו"ח אייל חדד: "מרבית הלווים מקרב הציבור במדינת ישראל הם בעלי מוסר תשלומים טוב מאוד. חשוב לנהל משא ומתן על תנאי ההלוואות שברצונכם ללוות. כדאי לכל לווה לבדוק הצעות שונות ממספר נותני אשראי ולבצע תיחור לפני שמקבלים החלטה פיננסית."

 

הדיווח הנוכחי כולל ממצאים ממחקרים שעורך הבנק על בסיס נתוני האשראי שבמאגר, ולפיהם מערכת נתוני אשראי שיפרה את היכולת של חברות כרטיס האשראי להציע הצעות אטרקטיביות ללקוחות חדשים שעליהם לא היה להם מידע טרם הקמת המאגר.

 

הדוח שהוגש היום מציג, בין היתר, את פעילות הממונה על שיתוף בנתוני אשראי, לרבות פעולות הפיקוח והבקרה שנעשו והטיפול בתלונות ציבור, וכן את פעילותם של המאגר, של מנהלת המאגר ושל הממונה על הגנת הפרטיות.​ 

​​