לדוח המלא


 

הפיקוח על הבנקים מפרסם היום את הדיווח תקופתי אודות מחירי השירותים הבנקאים הנפוצים למשקי בית. הדוח הנוכחי סוקר את ההתפתחויות בשנת 2020 על רקע משבר נגיף הקורונה שפרץ במרץ 2020 והשפיע על צריכת השירותים הבנקאיים.


המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: "מטרת הדוח להעביר מידע לציבור אשר יסייע לו להבין את העלויות הכרוכות בניהול חשבון בנק ולכלכל את צעדיו. אני שב וקורא לציבור לעשות שימוש בערוצים ישירים ובאמצעים דיגיטליים ולהכיר את הזכויות המגיעות לו ובכך לחסוך בעלויות. אציין כי בתוך כך הפיקוח דואג במגוון דרכים לאוכלוסיות שעשויות לגלות קשיים בתפעול אותם האמצעים הישירים, כדי לשמור על רמת שרות גבוהה גם עבורן. כמו כן, בימים אלה בהם משבר נגיף הקורונה עדיין בעיצומו אני קורא למערכת הבנקאית לנקוט ביתר רגישות, בפרט בעיסוק בנושאים צרכניים שהינם בלב הרגישות הציבורית."

להלן הנקודות המרכזיות שעולות מהדוח:

 

 • בשנת 2020 נמשכה מגמת הירידה ביחס הכנסות מעמלות לנכסי המערכת הבנקאית, מ-0.92% ל-0.76%. מגמת ירידה זו החלה לאחר 2008. עד היום נרשמה ירידה בשיעור מצטבר של כ-45%, המיוחסת למכלול המצטבר של פעולות הפיקוח והמערכת הבנקאית בתקופה הזו. הירידה בשנת 2020, ממשיכה מגמה זו אך גם מושפעת במידה רבה ממשבר נגיף הקורונה אשר פקד את המשק בתקופה זו ואינה משקפת מהלך עסקים רגיל.
 • בתקופת דוח זה חל משבר נגיף הקורונה אשר הביא לשינוי משמעותי בשגרת החיים של הציבור. תקופה זו אופיינה בחוסר וודאות גבוה אשר השפיע על הפעילות הבנקאית של הציבור, כפי שבא לידי ביטוי בתוצאות הדוח.
 • בשנת 2020 הסתכמה העלות הממוצעת של ניהול העו"ש והחזקת כרטיסי חיוב לחשבון בכ-22.4 ₪ בחודש, ירידה של כ-17% ביחס לעלות הממוצעת מסוף 2019. עלות זו מורכבת מ:
           • ​​​​​​​​​עלות פעילות העו"ש הסתכמה ב-11.3 ₪, ירידה של כ-8% במהלך 2020. מגמת הירידה בעלות ניהול חשבון התעצמה בשל המשבר והירידה בפעילות המשקית.
           • ​​​​​​​​​עלות כרטיסי אשראי הסתכמה ב-11.1 ₪, ירידה של כ-24% במהלך 2020. הירידה נבעה מקיטון בהכנסות מעמלות עסקאות ומשיכות במט"ח עקב ירידה בהיקף הפעילות בשל המשבר. מנגד, חלה עלייה בדמי הכרטיס הנגבים - ממוצע דמי הכרטיס הסתכם בכ-6.9 ₪ לחודש, בהשוואה ל-6.5 ₪ בשנת 2019. העלייה נובעת בין היתר מכך שלקוחות רבים סיימו את תקופת הפטור מתשלום דמי כרטיס, שניתנה להם כהטבת הצטרפות בעת הנפקת כרטיס אשראי.
          • ​​​​​​​​בספטמבר 2020 פורסם צו פיקוח על מחירים במטרה להקל על לקוחות בהתמודדות עם משבר הקורונה ולעודד אותם להימנע מלהגיע לסניפים בתקופת המשבר ולבצע פעילויות בנקאיות מרחוק. הצו הוזיל את העמלות הבאות: דמי כרטיס חיוב מיידי, מכתב התראה של עורך דין ופעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני. הצו היה בתוקף למשך 6 חודשים, עד ליום 13 באפריל 2021.
          • ​​​​​​​​בשנת 2020 נצפתה ירידה בעמלת דמי ניהול ני"ע הנגבית בפועל במערכת הבנקאית, בטווח ממוצע של 5% עד10%, תלוי בשווי התיק. על אף הירידה האמורה חל גידול בסך הכנסות המערכת הבנקאית מעמלות ני"ע אשר נבעה מגידול בכמות פעולות בניירות ערך על רקע משבר הקורונה.​ 
​​​

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​