במסגרת הפעילות הארצית להגברת מודעות פיננסית בקרב החברה הערבית שמקדם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, בשיתוף מרכז השלטון המקומי ויחד עם איגוד הבנקים והמערכת הבנקאית, ביקרו מנכ"לית בנק ישראל - גב' שולמית גרי, המפקח על הבנקים - מר יאיר אבידן ומנהל חטיבת טכנולוגיית המידע - מר ליאור ג'ורגי, בהרצאות שנערכו בכפר קאסם ובטייבה, זאת במקביל להרצאות נוספות המתקיימות בישובים רבים אחרים.

מנכ"לית בנק ישראל קיימה שיח עם המשתתפים בו התייחסה לפערים באוריינות הפיננסית בחברה הישראלית בכלל ובחברה הערבית בפרט. המנכ"לית ציינה שמטרת בנק ישראל היא לצמצם את הפערים הללו במגוון דרכים ופעילויות דוגמת זו היא אחת הדרכים לקדם זאת. המנכ"לית הדגישה בפני המשתתפים את החשיבות בהקניית כלים מעשיים להתנהלות פיננסית אחראית, שתסייע להם לנהל בצורה עצמאית ומושכלת את פעילותם הפיננסית.

 המנכ"לית הדגישה את החשיבות הגדולה בהנחלת האוריינות הפיננסית בקרב הדור הצעיר ולחברה בכללותה יש אחריות לתת יד בעניין זה.

המפקח על הבנקים ציין בדבריו, כי המערכת הבנקאית עוברת שינויים רבים וכי מהלכים רבים שהפיקוח הוביל, במטרה לקדם את התחרות, קורמים עור וגידים. מהלכים אלו מחזקים את כוחו ויכולותיו של הצרכן בניהול הפיננסי, יסייעו לו לשפר את תנאיו מול הבנק ולכן חשוב שהציבור יקפיד לבצע סקר שוק, ישווה את התנאים השונים שהבנקים מציעים וינהל משא ומתן מול הבנק על תנאי החשבון ועל מוצרים פיננסיים שונים.

המפקח הוסיף כי אלפי האנשים, דוברי השפה הערבית, שנרשמו לפעילות הזו שמתקיימת השבוע בכל רחבי הארץ, הם ההוכחה לכך שיש רצון לשינוי ויש צמא לידע. הפיקוח על הבנקים ימשיך לקדם במרץ פעילויות שונות להגברת המודעות הפיננסית, כפי שעשה בשנים האחרונות, וזאת מתוך החשיבות  הרבה שמעניק הפיקוח להגברת המודעות הפיננסית של הציבור הרחב.

ההרצאות מתקיימות בכ – 45 יישובי החברה הערבית בכל רחבי הארץ, ומועברות באמצעות נציגי המערכת הבנקאית, במתכונת אחידה. 

בתום ההרצאות הוזמנו המשתתפים לתאם, במהלך חודש יולי וחודש ספטמבר 2022, הדרכות פרטניות בסניפי הבנקים בהם מתנהל חשבונם. במסגרת הדרכות אלו יינתן דגש על הנושאים הבאים: היכרות עם אתר האינטרנט של הבנק; למידה על שימוש באפליקציה של הבנק; מעקב אחר התנועות בחשבון באופן דיגיטלי, וביצוע פעולות בנקאיות במכשירים האוטומטיים (הפקדת מזומן, הפקדת שיקים ועוד).

מצ"ב קישור לאתר הייעודי שהוקם לצורך הפעילות- https://smartmoney.org.il/

​​