• סביבת האינפלציה נותרה יציבה מעל הגבול התחתון של היעד. מדד אפריל היה נמוך מההערכות טרם פרסומו, אולם מדדי שלושת החודשים הקודמים הפתיעו כלפי מעלה, והאינפלציה השנתית מצויה ברמה דומה לזו של החודשים האחרונים. הציפיות והתחזיות לאינפלציה לשנה מצויות מעט מעל הגבול התחתון של היעד, והציפיות פורוורד לטווחים הבינוניים והארוכים נותרו בקרבת מרכז היעד.
  • השקל התחזק במונחי שער החליפין האפקטיבי ב-6% מתחילת השנה, וב-1.2% מאז החלטת הריבית הקודמת. הייסוף הוא הגורם העיקרי שמעכב את המשך עליית האינפלציה לכיוון מרכז היעד.
  • נתון הצמיחה הגבוה ברבעון הראשון הושפע בצורה משמעותית מהיבוא המוגבר של כלי רכב, תוך צמיחה נאה של היצוא. בניכוי השפעה זו המשק צמח מעט מתחת לקצב הפוטנציאלי. שוק העבודה נותר הדוק: בשיעורי ההשתתפות והתעסוקה נרשמה עלייה קלה מרמות השיא בהן היו, ונמשכת עליית השכר, בהובלת המגזר העסקי.
  • הסיכונים לכלכלה העולמית התגברו, בעיקר לנוכח החרפת "מלחמת הסחר", על אף שנתוני הצמיחה של המשקים העיקריים ברבעון הראשון הפתיעו לטובה. ההאטה בסחר העולמי נמשכת וכוללת גם את המשקים המתעוררים. קרן המטבע עדכנה שוב כלפי מטה את תחזיות הסחר העולמי והצמיחה למרבית הגושים.

 

 

 

הוועדה מעריכה שתוואי העלאת הריבית בעתיד יהיה הדרגתי וזהיר, באופן שיתמוך בתהליך שבסופו האינפלציה תתייצב בסביבת מרכז תחום היעד, ובפעילות הכלכלית. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, במדיניות הפיסקלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו.

 

לקובץ הנתונים המלווה את ההודעה לחץ כאן

לנתונים בקובץ אקסל​

 

סביבת האינפלציה נותרה יציבה מעל הגבול התחתון של היעד. מדד אפריל עלה ב-0.3%, והיה נמוך מההערכות טרם פרסומו, אולם מדדי שלושת החודשים הקודמים הפתיעו כלפי מעלה. בשנים עשר החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה של ,1.3%,  בדומה לרמה של החודשים האחרונים (איור 1 בקובץ הנתונים המצורף). האינפלציה לפי המדד המנוכה מעט נמוכה יותר. האינפלציה במחירי המוצרים הבלתי סחירים, המהווה קירוב לרכיב המקומי של האינפלציה, עדיין מצויה מעל לרמה של 2%, ואינפלציית הסחירים עלתה מרמה שלילית לרמה אפסית. הציפיות והתחזיות לאינפלציה לשנה מצויות מעט מעל הגבול התחתון של טווח היעד, ולאחר פרסום מדד אפריל נרשמה ירידה קלה (איור 4); הציפיות פורוורד לטווחים הבינוניים והארוכים נותרו בקרבת מרכז היעד, אך בציפיות לשנה השנייה נרשמה ירידה (איור 5). מתחילת השנה השקל התחזק ב-4.6% מול הדולר ובמונחי שער החליפין האפקטיבי הוא התחזק מתחילת השנה ב-6%, ומאז החלטת הריבית הקודמת - ב-1.2%. הייסוף מעכב את המשך עליית האינפלציה לכיוון מרכז היעד.

מדדי המניות בישראל המשיכו לעלות לאחר החלטת הריבית הקודמת אך ירדו בשבועות האחרונים, בדגש על מניות הפארמה,  ועל רקע  ירידות השערים במרבית השווקים בעולם. הפער בין תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב לאג"ח המקבילות בישראל הצטמצם קלות. המרווחים בין התשואות על האג"ח התאגידיות בישראל לתשואות המקבילות על האג"ח הממשלתיות עלו מעט, בדומה למגמה בעולם (איור 8).

מזה מספר רבעונים המשק צומח בסביבת הקצב הפוטנציאלי. על פי האומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית של הרבעון הראשון, המשק צמח בשיעור של 5.2% (איורים 11-12), אולם הנתון הושפע בצורה משמעותית מהיבוא המוגבר של כלי רכב ברבעון הראשון. בניכוי השפעה זו, חטיבת המחקר מעריכה שהמשק צמח בשיעור של מעט למטה מ-3%. יצוא השירותים בלט לטובה, אולם גם יצוא הסחורות צמח בקצב נאה. נתוני הקצה לגבי היצוא מעורבים: מסתמנת ירידה בשיעור החברות המדווחות בסקר המגמות על מגבלה חמורה במחסור להזמנות בייצוא, אך  נתוני סחר החוץ מצביעים על האטה ביצוא הסחורות באפריל. הצריכה הפרטית השוטפת צמחה ברבעון הראשון בשיעור מתון יחסית, ומרבית סעיפי ההשקעה שאינם כלי רכב התכווצו. נתוני שוק העבודה מעידים כי זה נותר הדוק: בשיעורי ההשתתפות והתעסוקה נרשמה עלייה קלה מרמות השיא בהן שהו (איור 14), העלייה הקלה בשיעור האבטלה מתחילת 2018 לא מעידה על עלייה בעומק האבטלה (איור 15), ונמשכת עליית השכר, בהובלת המגזר העסקי (איור 16). עם זאת, שיעור המשרות הפנויות אמנם עדיין גבוה אך הוא יורד במתינות מזה מספר חודשים.

בחודשים האחרונים מחירי הדירות שבו לעלות במתינות, ובשנה האחרונה הם עלו בכ-0.5% (איור 9). מספר העסקאות גדל בצורה משמעותית, בפרט בקרב הרוכשים דירה לראשונה, לצד הירידה המתמשכת בהשקעה בבנייה למגורים. נמשכת מגמת התרחבות בהיקף המשכנתאות, וריבית המשכנתאות ירדה במתינות (איור 10).

הסיכונים בכלכלה העולמית התגברו - על אף שנתוני הצמיחה של המשקים העיקריים ברבעון הראשון הפתיעו לטובה (איור 17) -  בעיקר לנוכח החרפת "מלחמת הסחר" בין ארה"ב לסין. קרן המטבע עדכנה שוב כלפי מטה את תחזיות הסחר העולמי והצמיחה למרבית הגושים, ובעיקר לאירופה (איור 18). ההאטה בסחר העולמי נמשכת וכוללת גם את המשקים המתעוררים (איור 19). בשווקים הפיננסיים נרשמו ירידות שערים במדדי המניות, בעיקר לאחר המשבר סביב שיחות הסחר (איור 23), ותשואות האג"ח הממשלתיות הוסיפו לרדת במתינות, על רקע הצפי לכך שלעת עתה ייעצר תהליך הצמצום המוניטרי הגלובלי והרעה בסנטימנט בשווקים. בארה"ב נמשכה התמתנות מסוימת באינפלציית הליבה; ה-FED הותיר את הריבית על כנה, וציין כי על אף הצמיחה האיתנה ברבעון הראשון ניכרת התמתנות בצריכה הפרטית ובהשקעות. באירופה התמונה הכללית מצביעה עדיין על חולשה, אם כי נתוני הצמיחה של הרבעון הראשון במספר מדינות מובילות הפתיעו לטובה. ה-ECB הותיר את הריבית ללא שינוי ונשיאו ציין כי התחזק הצפי להאטה בצמיחה ב-2019. גם בבריטניה נתוני הצמיחה ברבעון הראשון היו מעודדים, אך הסיכונים לגבי הברקזיט נותרו גבוהים, ויישומו נדחה שוב. ביפן ממשיכה ההתמתנות בפעילות הכלכלית מתחילת השנה והפרלמנט אישר תכנית תמריצים כדי לתמוך בכלכלה. הצמיחה בסין התייצבה ברבעון הראשון לאחר ההתמתנות בסוף 2018 אם כי נתוני הפעילות מצביעים על המשך התמתנות. מחיר הנפט נותר יציב מאז החלטת הריבית הקודמת, על רקע ירידה בהיצע מחד, והרעה בסנטימנט בשווקים מאידך (איור 21).

 

סיכום הדיונים המוניטריים שהתקיימו לקראת החלטת ריבית זו יפורסם ב-3/6/2019. החלטת הריבית הבאה תתפרסם ביום שני, ה-8/7/2019, בשעה 16:00, ולאחריה יתקיים תדרוך עיתונאים עם הנגיד.

 

 

 

​​​​​​