בנק ישראל שמח לבשר על השלמת  שלב נוסף משמעותי ברפורמה במסלקת השיקים - , היישום המלא של חוק הסליקה האלקטרונית, אשר מאפשר המרה של השיק מבוסס הנייר לרשומה דיגיטאלית שתהווה ראיה משפטית, אותה ניתן יהיה לשחזר בכל עת בהתאם לצורך מבלי לשמור את השיק הפיזי.

עירית מנדלסון, מנהלת מחלקת החשבות ומערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל: "ההתפתחויות הטכנולוגיות המואצות שמתרחשות בשנים האחרונות לא פוסחות על תחום מערכות התשלומים, והן מאפשרות לקדם את השוק למערכות מתקדמות, נוחות, יעילות ובטוחות יותר. בנק ישראל מוביל את תהליך המהפכה הטכנולוגית בתחום אמצעי התשלום בישראל מתוך הבנה של חשיבות ההסדרה והרגולציה, על-מנת להבטיח את מימוש היתרונות הגלומים בשיפורים הטכנולוגיים תוך מזעור הסיכונים ושמירה על יציבות מערכות התשלומים בישראל. יישום חוק הסליקה האלקטרונית הנו מרכיב מרכזי בתהליך זה".

השלב הראשון ביישום החוק החל בנובמבר 2016, אז החלו מרבית הבנקים לבצע סליקה בין בנקאית של שיקים שהופקדו באמצעות הסלולר. השירות מתאפשר עבור שיקים "למוטב בלבד" עד לסכום של 10,000 ₪ לשיק בודד. החל מה-21 בנובמבר 2017 השיקים הפיזיים של כל הבנקים אשר מופקדים לפירעון יצולמו על ידי הבנק בו מופקד השיק, והצילומים של השיקים ישלחו לבנק של הלקוח שכתב את השיק, ללא צורך בהמשך שמירת השיקים הפיזיים לאורך שנים כפי שהיה נדרש עד כה.

היישום של חוק הסליקה האלקטרונית מאפשר מתן שירותי בנקאות זולים, חדשניים, נוחים ומהירים יותר עבור ציבור הלקוחות. הדמיית השיקים מאפשרת לבנקים להרחיב את השירותים של הפקדת שיקים באמצעות האפליקציה הבנקאית והסלולר, פעולה שנחשבת לפעולה בערוץ ישיר, שהעמלה בגינה נמוכה בשיעור של עד כ – 75% מפעולה באמצעות פקיד. מאז החלה הרפורמה  חל גידול משמעותי בשימוש בהפקדת שיק באמצעות הסלולר – בשנת 2016 הופקדו כ- 200 אלף שיקים ובשנת 2017 הופקדו, עד לסוף חודש אוקטובר, כ- 2 מיליון שיקים. יצויין, כי בשנה נסלקים למעלה ממאה מיליון צ'קים.

בנוסף לשינויים בתהליך ההפקדה, השתנה גם תהליך ההחזרה של שיק. בעת החזרת שיק הלקוח יכול לחסוך את הצורך בהגעה פיזית לסניף גם אם השיק חזר. הלקוח יכול לבקש מהבנק, באופן אלקטרוני, להפקיד את השיק שוב, אם לא קיימת מניעה לכך; לבקש מהבנק מסמך הנקרא "פלט של שיק ממוחשב" שיהווה תחליף משפטי לשיק עצמו; או להדפיס באופן עצמאי מתוך אתר הבנק בו מנהל הלקוח את חשבונו  "פלט של שיק ממוחשב".

 

רונית ציטיאט מנהלת אגף מערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל, ויו"ר ועדת מסלקת הבנקים[1]:

"השלמת היישום של חוק הסליקה האלקטרונית התאפשרה הודות לשיתוף הפעולה, המקצועיות וההשקעה של חברי ועדת מסלקת הבנקים ובכלל זה בנק ישראל, בנק הדואר והמערכת הבנקאית. החוק מקדם את תהליך סליקת השיקים בישראל ומביא אותו לרמה המקובלת בעולם המתקדם. מדובר בשינויים משמעותיים הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינה עסקית, במסגרתם מעודכנים תהליכי הסליקה של השיקים וכן תהליכי השמירה והאחזור שלהם. מדובר בפרויקט מורכב שדרש היערכות של כלל המערכת הבנקאית ליישום שינויים בתהליכים  עסקיים וטכנולוגיים וכל זאת תוך עמידה בלוחות זמנים משותפים לכלל הגופים והתחלת יישום החוק בו זמנית."

לפרטים והסברים נוספים על החוק, הכללים והפלט היכנסו לאתר בנק ישראל

http://www.boi.org.il/he/PaymentSystem/Pages/Cheque-truncation.aspx

 

לקובץ שאלות ותשובות, לחץ כאן​[1] מסלקת הבנקים כוללת את מסלקת הנייר (השיקים) ומס"ב. מנהלת אותה ועדת מסלקת הבנקים אשר מונה נציגים מבנק ישראל ומהמערכת הבנקאית. בנק ישראל מנהל את הוועדה. במסגרת זו נקבעים כללי המסלקות ומקודמים שינויים ורפורמות בתחום.

​​