הממונה על שיתוף בנתוני אשראי הפעיל את סמכותו בחוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016, והטיל עיצום כספי על חברת 'בנק הדואר בע"מ'.

העיצום הכספי הוטל על חברת בנק הדואר מאחר שזו לא העבירה למערכת נתוני אשראי דיווחים אודות לקוחותיה כנדרש לפי החוק. כתוצאה מכך, לא דווחו למאגר נתוני אשראי התראות יומיות בגין כ-200 לקוחות.

 

הממונה על שיתוף בנתוני אשראי הטיל היום עיצום כספי על חברת בנק הדואר בע"מ, בסכום של 129,623 ש"ח, בהתאם לסמכותו לפי חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016, וזאת בשל הפרת חובתה להעביר מידע למערכת נתוני האשראי על פי החוק.

בהתאם לסעיף 3 לכללי נתוני אשראי, התשע"ח-2018, סכום העיצום נקבע לאחר הפחתה של 35%, לאור העובדה כי החברה לא הפרה כל הוראה מהוראות הרגולציה בשלוש השנים האחרונות. לאחר התערבות הממונה בעיית הדיווח טופלה.

 

הממונה על שיתוף בנתוני אשראי, רו"ח אייל חדד: "המידע המדווח למאגר נתוני אשראי משפיע על מיליוני לקוחות ועליו מסתמכים נותני אשראי בבואם להחליט האם להתקשר בעסקת אשראי עם לקוח. החוק מייחס חשיבות רבה לדיוק ולמהימנות של נתוני האשראי שמעביר מקור מידע למאגר. משכך, שלמות המידע ואמינותו חשובות לאין שיעור, לכן החלטתי להטיל על חברת הדואר עיצום זה. כולי תקווה שהפרות כאלה לא ישנו ותישמר רציפות הדיווח, איכותו ודיוקו על ידי כלל מקורות המידע המדווחים למאגר נתוני אשראי".

 

 

 ​