המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש דצמבר 1999
המדד המשולב למצב המשק ירד בדצמבר ב- 0.5 אחוזים. ההתפתחות של המדד המשולב משקפת ירידה מסוימת ברמת הפעילות לאחר עלייה מהירה יחסית ברביע השלישי של 1999. במחלקת המחקר מציינים, כי מוקדם עדיין להעריך האם ירידה זו מהווה תנודה זמנית או שינוי במגמה.
אשר לרכיבי המדד: המכירות ברשתות השיווק עלו בדצמבר ב- 4.5 אחוזים, לאחר שעלו ב- 0.7 אחוז בחודש הקודם. מדד היבוא ירד בדצמבר ב- 3.1 אחוזים, לאחר שעלה ב- 19 אחוזים בחודש הקודם. מדד הייצור התעשייתי עלה בנובמבר ב-0.7 אחחוז לאחר ירידה בת 3.9 אחוזים בחודש הקודם.
 
 
לתשומת לבכם:
להלן נתוני המדד המשולב לחודשים הקודמים שעודכנו.
 
                                                            נתון קודם  נתון מעודכן
                                                נובמבר 0.3-            0.4-
                                                יוני       0.0              0.1-
                                                אפריל   0.2              0.1
                                                מארס   0.3              0.5
                                                פברואר 0.0             0.1-