המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש מארס 2000
המדד המשולב למצב המשק ירד במארס ב- 0.1 אחוזים, לאחר שעלה בחודשיים הקודמים. התפתחויות אלה משקפות תנודות סביב רמת פעילות גבוהה יחסית ששוררת במשק מאז המחציתהשנייה של 1999 לעומת פעילות ממותנת יותר במחצית הראשונה של 1999.
אשר לרכיבי המדד: המכירות ברשתות השיווק עלו המארס ב- 1.3 אחוזים, בהמשך לעלייתם ב- 2.2 אחוזים בחודש הקודם. מדד היבוא עלה במארס ב- 4.2 אחוזים, לאחר שבפברואר עלה ב- 8.8 אחוזים. מדד הייצור התעשייתי עלה בפברואר ב- 4.8 אחוזים, לאחר ירידה בת 2.5 אחוזים בינואר.
לתשומת לבכם - להלן עדכונים לנתוני המדד לחודשים הקודמים:
                              נתון קודם    נתון מעודכן               
אוקטובר 1999-                0.2-        0.1-
נובמבר                            0.6-        0.5-
דצמבר                            0.4-        0.2-
ינואר- 2000                    0.3         0.3
פברואר                            0           0.5