לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "בעת הזו, תפקידנו בבנק ישראל הוא לסייע להשיג את האיזון הנכון במערכת הפיננסית. חיוני שהבנקים יידעו למצוא את האיזון בין מדיניות האשראי לבין צרכי המימון של המשק - ובמיוחד של הסקטור העסקי ובדגש על העסקים הקטנים והבינוניים - שמשמעותיים ביותר ליכולת של המשק להמשיך ולצמוח ומתבססים בעיקר על האשראי הבנקאי, ובכך לסייע למשק לצלוח את המשבר. אם כל בנק יקשיח את מדיניות האשראי שלו באופן משמעותי, המשק יצמח לאט יותר - דבר שיצדיק בדיעבד מדיניות אשראי מחמירה שהבנקים נקטו בה ויהפוך לנבואה שמגשימה את עצמה. לעומת זאת, אם כל בנק והבנקים האחרים במערכת, יקלו אפילו במעט במדיניות האשראי שלהם, יסייע הדבר לצלוח את הקשיים התזרימיים שעלולים להעיב על עסקים עם פעילות כלכלית בריאה והמשק יצלח את תקופת הביניים ויצמח מהר יותר - דבר שיצדיק בדיעבד את המדיניות שהבנקים נקטו בה".

 

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "לנוכח התפתחות אירוע נגיף הקורונה והשלכותיו על הכלכלה בעולם ובישראל, ובתוך כך על כל משק בית פרטי ועסק, אפתח בכך שאדגיש שהמערכת הבנקאית בישראל איתנה ובזכות כך היא ערוכה לתמוך ולסייע ללקוחותיה בעת הזו. הבנקים עומדים מול האירוע עם עודפי הון, יחסי נזילות גבוהים ותיק אשראי מבוזר בין לווים רבים ובאיכות גבוהה.  הפיקוח על הבנקים פועל למען ציבור לקוחות הבנקים כדי להבטיח אספקה סדירה של שירותים בנקאיים, ככל שניתן תחת המגבלות שקבעה המדינה. אדגיש, כי אין חשש לפגיעה בשירותים הבנקאיים החיוניים והמערכת הבנקאית ערוכה להמשך הספקה של שירותים בנקאיים גם אם תהיה החרפה משמעותית של המצב והחמרה במגבלות התנועה. אנו מפרסמים היום רשימה של הקלות רגולטוריות שיאפשרו לבנקים ולחברות כרטיסי האשראי לסייע למשקי הבית ולעסקים לעבור את התקופה עם פגיעה מינימלית ככל שניתן".

 

לאור הפנייה של נגיד בנק ישראל ושל המפקחת על הבנקים אל המערכת הבנקאית בשבוע שעבר, בנקים החלו להציע לציבור הרחב שירותים שונים בעקבות המצב:

1.       הקלות בתשלום החזרי משכנתאות, תוך דחיה של התשלום השוטף לתקופה של מספר חודשים;

2.       הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, שנקלעו לבעיית נזילות עקב המצב- במסגרת הקרן לעסקים קטנים שמפעילה המדינה, ובתוכניות עצמאיות ייעודיות שבנקים יצרו לטובת עסקים;

3.       הצעות לפיקדונות מותאמים לתנודתיות בשווקים;

4.       הצעות לשירותים דיגיטליים מורחבים מרחוק, כדי להקל על לקוחות שאינם מעוניינים או יכולים להגיע לסניפים בעת הזו, ובפרט הקמת מוקד טלפוני ייעודי לאזרחי מבוגרים;

5.       מתן שירותי שליחים ללקוחות הנמצאים בבידוד.

 

יודגש, כי שירותים אלו ניתנים על פי השיקולים העסקיים והתפעוליים של כל בנק ובנק.

 

שירותים נוספים שיתאפשרו בימים הקרובים, בעקבות הקלות רגולטוריות שהפיקוח על הבנקים מפרסם היום:

א.         הקלה במגבלות על הלוואות למשקי בית לכל מטרה, במשכון דירה:

במטרה לתת מענה לצורכי האשראי של משקי הבית, בנק יהיה רשאי להעניק הלוואה לכל מטרה במשכון דירה (כלומר, הרחבת המשכנתא הקיימת של הלקוח, שלא לצורך רכישת דירה), בשיעור מימון עד 70% (טרם ההקלה המגבלה היא שיעור מימון של 50%).

מתן ההלוואה בהתאם להקלה זו יהיה כפוף להצהרת הלווה כי החריגה משיעור מימון של 50% אינה למטרת רכישת דירה נוספת (דירה להשקעה).

ב.         הגדלת מסגרות אשראי למשקי בית ולעסקים:

בנק יהיה רשאי להגדיל ללקוח את מסגרת האשראי (אוברדראפט) באופן חד צדדי, באותם תנאים בהם ניתנה המסגרת הקיימת, ובכך להקל על לקוחות שיקלעו לקשיים תזרימיים, או שעלולים לחזור להם שיקים מחוסר כיסוי. בנק שיעשה זאת יציג ללקוח מסמך המתעד את הגדלת המסגרת, גובה המסגרת החדשה ושיעור הריבית שיחול עליה.

ג.          הקלה שתאפשר לכלל הציבור לבצע פעולות בנקאיות מבלי להגיע לסניפים

על פי ההוראות הקיימות, הצטרפות לשירותים בנקאיים מרחוק, ללא הגעה בסניף ובאמצעות  "בנקאות בתקשורת", נעשית אך ורק ביוזמת הלקוח. כדי לאפשר בעת הזו לכלל הלקוחות לבצע פעולות בנקאיות מרחוק מבלי צורך להגיע לסניף בנקים יוכלו להציע לכלל הלקוחות להצטרף מרחוק ל"בנקאות בתקשורת", לצורך קבלת מידע ולצורך ביצוע פעולות באמצעות הטלפון, אתר האינטרנט, והאפליקציה הבנקאית.

ד.         אספקה סדירה של מזומנים במכשירים אוטומטיים:

בכדי להמשיך ולשמור על אספקה סדירה של שירותי מזומן ללקוחות באמצעות הכספומטים, בנק ישראל מאפשר באופן זמני לשנות את תמהיל השטרות במכשירי המשיכה האוטומטיים ( למשל, להפחית בשטרות  בעריכים של 20 ו-50 ₪, ולהגדיל את כמות השטרות בעריכים של 100 ו-200 ₪) כך שכל מכשיר יכיל בתוכו סכום כספי מקסימלי, ולקוחות יוכלו לצמצם את תדירות ההגעה שלהם למכשיר הכספומט הבנקאי.

ה.         הקלות (עתידיות) על לקוחות שחזרו להם שיקים:

במידה ויוכרז אירוע חירום אזרחי (לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה) הפיקוח על הבנקים יעשה שימוש בסמכותו להנחות את הבנקים לא להגביל חשבון או בעל חשבון בגין שקים שסורבו (תקופת ההשעיה מוגבלת בחוק ל-90 יום).

ו.          הלוואות לקבלנים:  

במטרה לתמוך בהמשך פעילות ענף הנדל"ן ולסייע לקבלנים לעמוד בצרכי המימון המתגברים, לנוכח הצפי של מחסור בעובדים ועיכובים בבניה, בנקים יוכלו להגדיל את האשראי לענף הבינוי והנדל"ן, כך שסך האשראי (בניכוי תשתיות לאומיות) יעלה משיעור של 20% ל- 22% מסך כל תיק האשראי של הבנק  (סך המגבלה, כולל תשתיות, תעמוד על 24%). הקלה זו תאפשר למערכת הבנקאית להגדיל את האשראי לענף בהיקף של כ-15 מיליארדי שקלים.

 

נדגיש, שההקלות נועדו לאפשר לבנקים את הגמישות העסקית הנדרשת בעת הזו לטובת מתן השירותים לציבור, אך אשראי יועמד על-ידי כל בנק רק לאחר ביצוע הערכת הסיכונים בכל מקרה לגופו.​ ​​​​​​