הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל מודיע על הרחבת "אמנת זמינות בנקאית" לצמצום תופעת אלימות כלכלית נגד נשים מוכות השוהות במקלטים ובדירות מעבר. האמנה הבנקאית הוולונטרית, שגובשה יחד עם איגוד הבנקים והמערכת הבנקאית, מסייעת להקלת ההתמודדות הפיננסית של נשים מוכות, השוהות במקלטים ובדירות מעבר, באמצעות מתן פתרונות פיננסיים מותאמים לצרכים המיוחדים של נשים אלו.

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "בישראל חיות לצערנו נשים רבות שחוות אלימות כלכלית לצד אלימות פיזית. במטרה לסייע להן, הוביל הפיקוח על הבנקים יחד עם איגוד הבנקים והבנקים אמנה וולונטרית, אשר תתן מענה מהיר ומקצועי לקשיים הפיננסיים בהם נתקלות הנשים המוכות. הליווי הבנקאי הממוקד, שהוגדר ומוענק לנשים אלו באופן אישי ופרטני, מסייע להקל על הנשים החוות טלטלות עזות בחייהן האישיים, ומאפשר להן לצאת לדרך עצמאית חדשה.

במסגרת הליווי הוגדר שהבנק יפעל בכלים שונים, כגון הקפאת החשבון המשותף ופתיחת חשבון חדש לאישה המוכה, בחינת אפשרות הסדר חלוקת חובות בין האישה לבעל האלים והשהיית הליכים בהוצאה לפועל. כעת הורחבה האמנה והוגדר שגם יינתן סיוע ייעודי לנשים במקלטים שהן חסרות מעמד בישראל".  

מירי בנשלום-דור, מנהלת מקלט "אשה לאשה" בירושלים: "מצבן הכספי של נשים רבות במקלטים השתפר באופן דרמטי מאז כניסת האמנה לתוקף. לאור העובדה שהנשים זוכות לכך שהבנקים מבינים את מצבן המיוחד בעת הטיפול בחשבונותיהן, הן חשות בטוחות יותר בתהליך היציאה לעצמאות והמערכת הבנקאית הפכה לבת ברית של המקלטים לנשים מוכות בשליחותם החשובה של העצמתן כנשים וכמנהלות את ענייניהן הפיננסיים".

הנשים שנמצאות במקלטים לנשים מוכות ובדירות המעבר נאלצות לרוב להימלט מהבית ומהבעל המכה ללא כל סיוע ואמצעים, מתקשות להתנהל נכון מבחינה פיננסית, להתגבר על האלימות הכלכלית שחוו ולפתוח דף חדש בחייהן. כ - 750 נשים בשנה שוהות במקלטים לנשים מוכות ובדירות מעבר.

בין מאפייני האלימות הכלכלית שחוות נשים אלו: נטילת כספה של האישה, ניהול האישה דרך הענקת קצבה חודשית מוגבלת במזומן, יצירת אווירת איום תמידית ותחושת משבר כלכלי, העברת נכסים משותפים על-ידי בן הזוג ללא ידיעת האישה, מניעת האפשרות מהאישה לצאת לעבודה וכיו"ב.

מתוך הכרה בצורך במתן סיוע לאוכלוסייה זו, החליטה המערכת הבנקאית להיענות לפניות שהופנו אליה, הן מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל והן מארגונים חברתיים שונים, ולייסד אמנה בנקאית וולונטרית להקלת ההתמודדות של נשים מוכות השוהות במקלטים ובדירות מעבר שמטרתה לסייע לנשים אלו לצאת לדרך כלכלית חדשה ועצמאית.

האמנה הושקה בחודש ינואר 2016 ונתנה עד כה מענה למאות נשים מוכות, בעיקר בנושאים הבאים: הקפאת משכנתא בחתימת צד אחד, בקשות ליציאה מחשבון משותף וגריעת בעלים מהחשבון, פתיחת חשבון חדש, הסדר חוב ובירור עיקולים, ביטול שאילתות וכרטיסי אשראי.

עקרונות האמנה:

  • מינוי איש קשר בכל בנק בעל הכשרה מתאימה למתן מענה יצירתי ומהיר לבעיות שעולות, ללא קשר למיקום המקלטים ומיקום הסניפים בהם מתנהל חשבונן של הנשים;
  • טיפול כלכלי מהיר המסייע למנוע מהבעל האלים פגיעה כלכלית באישה המוכה;
  • הקפאת החשבון המשותף ופתיחת חשבון חדש לאישה המוכה;
  • הסדר חלוקת החובות בין האישה לבעל האלים;
  • השהיית הליכים בהוצאה לפועל והשהיית ריבית פיגורים למשך שנה וחצי;
  • ליווי וחינוך פיננסי להבנת החלופות שעומדות בפני האישה המוכה.

מנהלות המקלטים נמצאות בקשר ישיר עם נציגי הבנקים, איגוד הבנקים והפיקוח על הבנקים בנושא יישום האמנה בשטח, ואחת לשנה מתקיים מפגש עדכון מורחב בהשתתפות המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, ומנכ"ל איגוד הבנקים, מר משה פרל, עם מנהלות המקלטים ונציגי הבנקים.

הרחבת האמנה לנשים חסרות מעמד

במפגש העדכון המורחב שהתקיים בשבוע שעבר במקלט לנשים מוכות באזור ירושלים, נמסר עדכון על הרחבת האמנה שתסייע גם לנשים חסרות מעמד, המגיעות למקלט לנשים מוכות ולדירות מעבר.

נשים חסרות מעמד הן נשים שאינן מוכרות כלל לרשויות. מדובר על פי רוב בנשים שהגיעו לארץ כעובדות זרות  או כתיירות (ביניהן כאלה שהובאו במסגרת סחר בנשים למטרות עבודה בזנות) ונשארו לאחר שפג תוקף אישור השהייה, נשים שנישאו לגברים ישראלים (או נקנו על ידם בחו"ל) מבלי שהוסדר מעמדן, נשים המחזיקות באשרת שהייה זמנית אותה יש לחדש כל כמה חודשים וכיו"ב.

קבוצת נשים זו היא הקבוצה המוחלשת ביותר במקלטים ומתמודדת עם קשיים פיננסיים נוספים מעבר לאלו שאיתן מתמודדות נשים מוכות בעלות מעמד (מציאת עבודה, שכירת דירה, קבלת כספי מזונות וכיו"ב).

צוות מיוחד שהוקם בבנק ישראל ייתן אישורים חריגים לבקשות של הבנקים לפתוח חשבון לנשים אלו השוהות במקלטים ודירות מעבר ואשר יש ברשותן תעודה מזהה כלשהי (כדוגמת אישור שהיה/ויזה/דרכון) שאינה בתוקף, בכפוף לעמידה בדרישות צו איסור הלבנת הון. יודגש, כי הבקשה תוגש לבנקים באמצעות מנהלות המקלטים בהם שוהות נשים אלו.​