21.07.2008
 
הרפורמה בעמלות הבנקים נמשכת:
אזרחים ותיקים ובעלי מוגבלויות יהיו זכאים ל-4 פעולות מול פקיד במחיר של פעולה בערוץ ישיר
הפקדת שיקים בתיבות שירות תהיה במחיר של פעולה בערוץ ישיר, ועד בית לא יחשב כעסק.
 
הפיקוח על הבנקים הפיץ היום לבנקים חוזר המפרט הבהרות ותיקונים לרפורמת העמלות. תיקונים אלה נעשים במסגרת המעקב הצמוד שעורך הפיקוח על הבנקים אחר יישום הרפורמה, והתערבות פרטנית בנושאים הדורשים התייחסות.
התיקון המרכזי נוגע למחירה של הפקדת שיקים בתיבות שירות. מהמידע שהגיע לפיקוח על הבנקים באמצעות תלונות הציבור עולה כי הבנקים אינם ערוכים בחלק גדול מהסניפים להעמיד לרשות הלקוחות אמצעים סבירים להפקדת שיקים בערוצים ישירים. הדבר מתבטא במיעוט מכונות להפקדת שיקים ובהיותן זמינות ללקוחות אך ורק בשעות פתיחת הסניפים. לאור זאת, הורה המפקח על הבנקים כי מחירה של הפקדת שקים בתיבת שירות יהיה כמחיר פעולה בערוץ ישיר. בהמשך תיבחן השאלה פעם נוספת לאור הערכות הבנקים בנושא. 1)
תיקון נוסף נוגע להרחבת הקבוצה הזכאית לביצוע 4 פעולות ע"י פקיד מדי חודש במחיר של פעולה בערוץ ישיר. הטבה זו עומדת כיום ללקוחות שלא מחזיקים ברשותם כרטיסים למשיכת מזומן או כרטיס מידע. הפיקוח על הבנקים מבקש לכלול בקבוצה זו בנוסף גם לקוח שהוא "אזרח ותיק" על פי חוק אזרחים ותיקים, וכן לקוחות שמחמת מוגבלותם אינם יכולים להשתמש בערוץ ישיר אחד או יותר. 2)
בנוסף, מבקש הפיקוח על הבנקים להכניס תיקון האוסר על גביית דמי ניהול עסקיים מנציגות בית משותף. זאת גם אם שלושת הבנקים: פועלים, לאומי ודיסקונט כבר הודיעו כי אין בכוונתם לגבות עמלת דמי ניהול חשבון עסקי מנציגות בית משותף. 3)
הפיקוח על הבנקים יוסיף לעקוב מקרוב אחר יישום הרפורמה ויפעיל את סמכויותיו בכל מקום בו הדבר יידרש. בדרך זו, מקדם הפיקוח על הבנקים הוזלה של השירותים הבנקאיים ללקוחות על ידי יצירת תנאי תחרות ועידוד התנהגות צרכנית פעילה, במסגרת רפורמת העמלות שהחלה לפעול רק לפני שלושה שבועות. בפיקוח על הבנקים מדגישים כי זו הדרך העדיפה והמקובלת בקרב המדינות המפותחות. הפיקוח על הבנקים מברך על המעורבות וההתעניינות מצד הציבור וקורא לציבור לפנות בכל עניין או תלונה באמצעות פנייה ליחדה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים ת.ד 780 ירושלים.