נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, נשא דברים בכנס מכון אהרן למדיניות כלכלית שנערך באוניברסיטת רייכמן בהרצליה.

הנגיד עסק בהרצאתו בהתפתחויות הכלכלה העולמית והכלכלה הישראלית והתמקד בשלושה נושאים עיקריים:

         ההייטק

         האינפלציה

         המדיניות הפיסקלית


​​