התוכנית המוניטרית לחודש ינואר 2001
 
בנק ישראל הודיע על תוכניתו המוניטרית לחודש ינואר 2001, לפיה תרד ריבית בנק ישראל ב- 0.2 נקודות האחוז.
בבנק ישראל מסבירים, כי ההחלטה להפחית את הריבית הנומינלית לחודש ינואר בשיעור זה עקבית עם השגת יעד האינפלציה הרב-שנתי שקבעה הממשלה. זאת, על רקע ההערכה שהאינפלציה הצפויה לשלוש שנים הקרובות נעה בין 2 ל- 3 אחוזים בקירוב – מעט מתחת לגבול התחתון של יעד האינפלציה לשנת 2001, ובתחום היעד ליציבות מחירים אשר קבעה הממשלה לטווח הבינוני. כידוע, הממשלה קבעה, כי מדיניות הריבית תתמקד בהשגת יעד אינפלציה של 2.5 עד 3.5 אחוזים ב- 2001, 2 עד 3 אחוזים – טווח המוגדר כיציבות מחירים – משנת 2003 ואילך. קביעת יעד אינפלציה במסגרת ארוכת טווח זו, מבטאת מחויבות לשמירה על יציבות מחירים לאורך זמן, כמרכיב מרכזי ביכולתו של המשק להשתלב בכלכלת העולם. קביעת יעד ארוך טווח מסייעת למדיניות הריבית במשימתה להביא להתכנסות האינפלציה לתחום המוגדר כיציבות מחירים ושמירה עליה לאורך זמן ולהתבססותו והתמדתו של תהליך הצמיחה של המשק בטווח הארוך. זאת, תוך מיזעור התנודות בריבית – התורם לצמצום התנודתיות בשוקי הכספים, ההון והמט"ח ובקצב האינפלציה – ולכן לשמירה על תנאי היציבות הכלכלית של המשק.
בבנק ישראל מזכירים, כי מדיניות הריבית חייבת לדבוק ביעדיה ארוכי הטווח ותפקידה אינו נועד, וגם היא איננה יכולה, לקזז הפרעות זמניות לפעילות השוטפת במשק, כפי שהסתמן בחודשים האחרונים. בנוסף לכך, לצד היציבות היחסית המאפיינת את השווקים הפיננסים בישראל, ובפרט על רקע הגברת התנודתיות בשוקי ההון בארה"ב, גברה בתקופה האחרונה אי-הוודאות במשק שמקורה בהתפתחויות הפוליטית הפנימיות ובשנויים אפשריים במצב הגיאופוליטי. מצד אחד היציבות המסתמנת בשווקים מאפשרת המשך תהליך זהיר והדרגתי של הורדת הריבית, אך מצד שני, הגברת אי הוודאות על רקע צמצום בפערי הריבית בין ישראל לארה"ב, שירדו מרמה של כ- 9 אחוזים לפני שנתיים 1.5 אחוזים כיום, מחייבת משנה זהירות בקצב הורדת הריבית ובתדירות השנויים בהמשך.
בהקשר זה מזכירים בבנק ישראל, כי פרמיית הסיכון ששוקי ההון בעולם מייחסים למשק הישראלי מוערכת כעת בין 1.2 אחוזים (לחצי שנה) לבין 2.1 אחוזים (ל- 10 שנים), ירידה קלה לעומת רמתה בחודש האחרון. לצמצום המתמשך בפערי הריבית בין הארץ לחו"ל – בהתחשב בפרמיית הסיכון של המשק – יש השלכות על תנועות ההון ועל הרכב תיקי הנכסים וההתחייבויות של הציבור – ובמסגרת זו על השווקים הפיננסיים בארץ. בבנק ישראל מזכירים, כי הריבית הדולרית והיא החלופה העיקרית לריבית השקלית, לנוכח ההרכב המטבעי הנוכחי של הנכסים וההתחייבויות במט"ח שבידי הציבור ושל תנועות ההון אל המשק וממנו.
בהקשר לכך ראוי לציין שבשנתיים האחרונות זרם למשק יבוא הון ניכר, שהתרכז בתעשיות הטכנולוגיה ונשען בעיקרו על עליות השערים במניות הטכנולוגיה בשוק ההון האמריקאי. ירידות השערים שהיו בשווקים אלו בחודשים האחרונים, והגברת אי הוודאות עקב האירועים הביטחוניים, משמשים היום בסיס להערכה שיבוא ההון ע"י תושבי חוץ צפו בשנה באה להיות נמוך יותר מאשר היה בשנת 2000 - שנת שיא בהשקעות תושבי חוץ במשק הישראלי. לכך יש לצרף את ההערכה כי הגרעון בחשבון השוטף עשוי להיות גבוה יותר בשנת 2001, בהשוואה לשנה החולפת.
בבנק ישראל מזכירים, כי ההערכה לגבי תוואי האינפלציה לטווחים של שנה ומעלה, על רקע האופק ארוך הטווח של יעד האינפלציה, מתבססת, כמדי חודש, על תחזיות שנערכו בבנק ישראל, על ציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון ועל תחזיות שונות של חזאים פרטיים במשק. לצורך זה, יש משמעות להערכת האינפלציה ל- 12 החודשים הבאים ומעלה ולא למדד מחירים בודד כלשהו – בין אם הוא ירד או עלה בשיעור נמוך או גבוה יחסית - או לתקופה אחרת קצרה משנה. כמו כן, אין משמעות לתנודות קצרות טווח בשער החליפין או בציפיות לאינפלציה, אלא אם יש בהן כדי לשנות את הערכת האינפלציה לאופק המדיניות – שהוא שנה עד שלש שנים קדימה.
 
 
לוח 1 .השינויים בשערי ריבית של הבנקים המרכזיים בישראל ובארה"ב
 
ישראל
ארה"ב
פער הריבית בין
השקל לדולר*
רמת הריבית (אחוזים במונחים שנתיים)
 
דצמבר 1998
13.50
4.75
8.75
דצמבר 1999
11.20
5.50
5.7
דצמבר 2000
8.2
6.5**
1.7
השינוי הריבית בשנת 1999 (בנקודות אחוז)
 
ינואר
0
0
8.75
פברואר
0
0
8.75
מארס
0.5-
0
8.25
אפריל
0.5-
0
7.75
מאי
0.5-
0
7.25
יוני
0
0.25
7
יולי
0
0
7
אוגוסט
0.5-
0.25
6.25
ספטמבר
0
0
6.25
אוקטובר
0
0
6.25
נובמבר
0
0.25
6
דצמבר
0.3-
0
5.7
השינוי בריבית בשנת 2000 (בנקודות אחוז)
 
ינואר
0.5-
0
5.2
פברואר
0.4-
0.25
4.55
מארס
0.4-
0.25
3.9
אפריל
0.3-
0
3.6
מאי
0.3-
0.5
2.8
יוני
0
0
2.8
יולי
0
0
2.8
אוגוסט
0.2-
0
2.6
ספטמבר
0.2-
0
2.4
אוקטובר
0.3-
0
2.1
נובמבר
0.2-
0
1.9
דצמבר
0.2-
0
1.7
השינוי בריבית בשנת 2001 (בנקודות אחוז)
 
ינואר
0.2-
 
 
רמת הריבית בינואר 2001 (אחוזים במונחים שנתיים)
 
ינואר
8.0
6.5
1.5
 
*השוואת פערי הריבית מחייבת התייחסות של המשקיעים והלווים גם לסיכון הפיננסי של המשק הישראלי הנע עתה – עפ"י שוקי ההון בעולם –בין1.2% (לחצי שנה) ל- 2.1% (ל- 10 שנים). ראוי לציין, כי פרמיית הסיכון מתאפיינת בתנודתיות הנובעת לעיתים מסיבות שמקורן במשק הישראלי, ולעיתים מאירועים בעולם.
** ב-31 בינואר צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית.                                                                                                       ריבית הבנק המרכזי בארה"ב עומדת היום, לפני דיון זה, על 6.5%.