תאריך
אמצעי התשלום
M1
(מיליארדי ש"ח)
סה"כ אשראי
C3
(מיליארדי ש"ח)
מזה: אשראי שקלי לא צמוד
C1
(מיליארדי ש"ח)
 
דצמבר 1996
17
261.7
84
 
דצמבר 1997
19.4
306.4
92.9
 
 
 
 
 
 
ינואר – 1998
19.5
310.2
94.8
 
פברואר
19.3
310.4
93.4
 
מארס
19.5
311.4
94.9
 
אפריל
20.2
316.4
98.3
 
מאי
20.1
318.8
100.2
 
יוני
20.2
321.9
101.5
 
יולי
21.1
324.9
104.3
 
אוגוסט*
21.4
326.5
104
 
אחוזי שינוי שנתי (ממוצע דצמבר לעומת ממוצע דצמבר קודם)
 
שנת 1995
16.5
23.5
7.7
 
שנת 1996
11.9
20.2
13.4
 
שנת 1997
14.1
17
10.7
 
אחוז שינוי חודשי (1)
 
ינואר – 1998
0.4
1.2
2.1
 
פברואר
0.9-
0.1
1.6-
 
מארס
1.1
0.3
1.6
 
אפריל
3.8
1.6
3.6
 
מאי
0.5-
0.8
1.9
 
יוני
0.4
1
1.3
 
יולי
4.2
1
2.8
 
אוגוסט*
1.6
0.5
0.3-
 
 
 
 
 
 
אחוז שינוי
12 חודשים
אחרונים
10
11
18.9
 
לתשומת לבכם: חלק מהנתונים עודכנו:
 
 
אחוז שינוי נתון קודם
נתון מעודכן
 
1M יולי
4.5
4.2
 
3C יוני
     יולי
0.4
0.8
1
1
 
1C יולי
2.7
2.8
 
----------------------------------------------------------
*נתונים ארעיים
(1)        השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש לעומת החודש הקודם בבנק ישראל מבהירים כי בדיוני התכנון המוניטרי נלקחים בחשבון מספר רב של נתונים ואינדיקטורים, לגבי מצב המשק, וביניהם הציפיות לאינפלציה, מגוון מדדי מחירים, מצרפים מוניטריים, התפתחות שער חליפין ויתרות מט"ח, היקף הפעילות במשק והרכבה, מצב מאזן התשלומים. וכד'.