לצפייה בהודעה לחץ כאן

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אוגוסט 2022 בסך 192,151 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 5,318 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. רמת היתרות ביחס לתוצר המקומי הגולמי עמדה על 37.2 אחוזים (איור 1).

הקיטון מוסבר על ידי:

א.שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 4,695 מיליוני דולרים.

ב.העברות המגזר הפרטי בסך של כ- 143 מיליוני דולרים.

ג.העברות הממשלה לחו"ל בסך של כ- 480 מיליוני דולרים.

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

אוגוסט 2022

187,804

4,347

192,151

יולי 2022

3193,011

4,458

3197,469

יוני 2022

189,384

4,426

193,810

מאי 2022

195,361

4,447

199,808

אפריל 2022

193,213

4,417

197,630

מרץ 2022

3201,619

4,544

3206,163

פברואר 2022

3202,461

4,587

3207,048

ינואר 2022

3204,149

4,588

3208,737

דצמבר 2021

3208,320

4,673

3212,993

נובמבר 2021

204,152

34,618

3208,770

אוקטובר 2021

202,892

4,581

207,473

ספטמבר 2021

3199,430

4,550

3203,980

אוגוסט 2021

3201,305

44,602

3205,907

 

[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.

4 ביום 23 באוגוסט, 2021 קרן המטבע הקצתה לישראל כ-2.6 מיליארדי דולרים, וזאת כחלק מהקצאה של קרן המטבע לכל המדינות החברות  בארגון בסך כולל של כ-650 מיליארדי דולרים. יחד עם גידול זה ביתרות בקרן המטבע, במאזן בנק ישראל נוספה התחייבות ארוכת טווח לקרן המטבע בסכום שהוקצה. ​​