יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אפריל 2022 בסך 197,630 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 8,533 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. רמת היתרות ביחס לתוצר המקומי הגולמי עמדה על 41.0 אחוזים (איור 1).

הקיטון מוסבר על ידי:

א.      שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 7,350 מיליוני דולרים.

ב.      העברות הממשלה לחו"ל בסך של כ- 209 מיליוני דולרים.

ג.        העברות המגזר הפרטי בסך של כ- 974 מיליוני דולרים.

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

אפריל 2021

3191,957

2,043

3194,000

מאי 2021

196,348

2,002

198,350

יוני 2021

198,192

1,983

200,175

יולי 2021

3199,709

1,986

3201,695

אוגוסט 2021

3201,305

44,602

3205,907

ספטמבר 2021

3199,430

4,550

3203,980

אוקטובר 2021

202,892

4,581

207,473

נובמבר 2021

204,152

34,618

3208,770

דצמבר 2021

3208,320

4,673

3212,993

ינואר 2022

3204,149

4,588

3208,737

פברואר 2022

3202,461

4,587

3207,048

מרץ 2022

201,619

4,544

3206,163

אפריל 2022

193,213

4,417

197,630

 

 

איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2022[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

[3] עודכן לאחר תאריך הפרסום.

[4] ביום 23 באוגוסט, 2021 קרן המטבע הקצתה לישראל כ-2.6 מיליארדי דולרים, וזאת כחלק מהקצאה של קרן המטבע לכל המדינות החברות  בארגון בסך כולל של כ-650 מיליארדי דולרים. יחד עם גידול זה ביתרות בקרן המטבע, במאזן בנק ישראל נוספה התחייבות ארוכת טווח לקרן המטבע בסכום שהוקצה. ​