יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש יוני 2022 בסך 193,810 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 5,998 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. רמת היתרות ביחס לתוצר המקומי הגולמי עמדה על 38.7 אחוזים (איור 1).

הקיטון מוסבר על ידי שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 6,739 מיליוני דולרים.

מאידך הקיטון קוזז בחלקו ע"י:

א.      העברות המגזר הפרטי בסך של כ- 348 מיליוני דולרים.

ב.      העברות הממשלה מחו"ל בסך של כ- 393 מיליוני דולרים.

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

יוני 2021

198,192

1,983

200,175

יולי 2021

3199,709

1,986

3201,695

אוגוסט 2021

3201,305

44,602

3205,907

ספטמבר 2021

3199,430

4,550

3203,980

אוקטובר 2021

202,892

4,581

207,473

נובמבר 2021

204,152

34,618

3208,770

דצמבר 2021

3208,320

4,673

3212,993

ינואר 2022

3204,149

4,588

3208,737

פברואר 2022

3202,461

4,587

3207,048

מרץ 2022

3201,619

4,544

3206,163

אפריל 2022

193,213

4,417

197,630

מאי 2022

195,361

4,447

199,808

יוני 2022

189,384

4,426

193,810

 [1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.

4 ביום 23 באוגוסט, 2021 קרן המטבע הקצתה לישראל כ-2.6 מיליארדי דולרים, וזאת כחלק מהקצאה של קרן המטבע לכל המדינות החברות  בארגון בסך כולל של כ-650 מיליארדי דולרים. יחד עם גידול זה ביתרות בקרן המטבע, במאזן בנק ישראל נוספה התחייבות ארוכת טווח לקרן המטבע בסכום שהוקצה. ​