יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש נובמבר 2000
מבנק ישראל נמסר, כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש נובמבר 2000 ב- 21,758 מיליוני דולר - ירידה של 119 מיליון דולר לעומת סוף החודש הקודם.
ירידה זו ביתרות נבעה בעיקר מהוצאות הממשלה למימון פעולותיה בחו"ל שקוזזו בחלקם ע"י הכנסות בנק ישראל.
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
 
6,468
דצמבר- 93
6,896
דצמבר- 94
8,309
דצמבר- 95
11,575
דצמבר- 96
20,332
דצמבר- 97
22,674
דצמבר- 98
22,515
דצמבר- 99
 
 
 
 
21,923
ינואר-98
21,812
פברואר-98
21,603
מרץ-98
21,838
אפריל-98
21,537
מאי-98
21,322
יוני-98
21,405
יולי-98
21,544
אוגוסט-98
21,715
ספטמבר-98
21,914
אוקטובר-98
22,479
נובמבר-98
22,674
דצמבר-98
 
 
22,636
ינואר-99
22,166
פברואר-99
21,983
מארס-99
22,068
אפריל-99
21,552
מאי-99
21,931
יוני-99
22,145
יולי-99
21,790
אוגוסט-99
21,854
ספטמבר-99
21,690
אוקטובר-99
21,296
נובמבר-99
22,515
דצמבר-99
 
 
22,001
ינואר-2000
21,975
פברואר-2000
22,677
מארס-2000
22,215
אפריל-2000
22,177
מאי-2000
22,186
יוני-2000
22,069
יולי-2000
22,076
אוגוסט-2000
22,075
ספטמבר-2000
21,877
אוקטובר-2000
21,758
נובמבר-2000
 
 
רצ"ב נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ בחודש נובמבר  2000.
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
 
יציג
נמוך
גבוה
סל המטבעות
 
 
 
יומי – סוף חודש נובמבר 2000
4.1563
4.1358
4.1956
שיעור השינוי מתחילת החודש
0.68%-
 
 
שיעור השינוי מתחילת השנה
5.83%-
 
 
המרחק מהגבול התחתון
1.95%
 
 
ממוצע חודשי- נובמבר 2000
4.1680
 
 
שיעור השינוי מחודש קודם
0.02%-
 
 
שיעור השינוי מתחילת השנה
6.56%-
 
 
שיעור השינוי ב-12 החודשים האחרונים
7.68%-
 
 
דולר
 
 
 
יומי-סוף חודש נובמבר 2000
4.0930
4.0911
4.1320
שיעור השינוי מתחילת החודש
1.06%-
 
 
שיעור השינוי מתחילת השנה
1.44%-
 
 
ממוצע חודשי- נובמבר 2000
4.1097
 
 
שיעור השינוי מחודש קודם
0.11%
 
 
שיעור השינוי מתחילת השנה
1.98%-
 
 
שיעור השינוי ב-12 החודשים האחרונים
2.76%-
 
 
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/ מט"י*
 
מוסדות פיננסים זרים**
לקוחות אחרים**
בנקים מקומיים
 
(במיליוני דולרים)
אוקטובר 2000 (מעודכן)
 
 
 
סך הכל
14,746
16,345
5,550
מזה: עסקות החלף
11,899
6,110
1,632
 
 
 
 
ממוצע יומי
702
778
264
מזה: עסקות החלף
567
291
78
 
 
 
 
נובמבר 2000 (ארעי)
 
 
 
סך הכל
12,022
14,433
4,482
מזה: עסקת החלף
10,429
5,574
2,099
 
 
 
 
ממוצע יומי
546
656
204
מזה: עסקת החלף
474
253
95
 
 
 
 
*מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ
 
 
 
**העמודה "לקוחות" בלוח הקודם הופרדה ל "מוסדות פיננסים זרים" ול-"לקוחות אחרים".