במסגרת הצעדים הרבים שמובילים בנק ישראל ומשרד האוצר להגברת התחרות במערכת הפיננסית, תושק ב-22.9.21 מערכת חדשה אשר מאפשרת ללקוחות המערכת הבנקאית לעבור מבנק לבנק באופן מקוון, נוח, מאובטח וללא עלות ובתוך 7 ימי עסקים. כמו כן, לאחר העברת הפעילות וסגירה אוטומטית של החשבון בבנק הישן, ככל שלא נותרה בו פעילות נוספת, החיובים והזיכויים שיגיעו לחשבון הישן יעברו אוטומטית לחשבון החדש (שירות "עקוב אחרי").

מערכת מורכבת זאת, שפותחה במשך יותר משלוש שנים על ידי המערכת הבנקאית, ובין היתר באמצעות מס"ב[1] כגורם מרכז של הפרויקט, מפשטת בצורה משמעותית את תהליך המעבר הקיים כיום ותאפשר ללקוחות לשפר את תנאי ההתקשרות שלהם מול הבנקים.

שר האוצר, מר אביגדור ליברמן: "מעבר מהיר מבנק לבנק הוא צעד חשוב וחלק אינטגרלי במדיניות הגברת התחרות אותה אנו נוקטים בענפים השונים. פעולת המעבר מתבצעת ללא עלות על מנת להנגיש את השירות לכל אזרחי המדינה. נמשיך לפעול על מנת להפחית בירוקרטיה במוקדים משמעותיים אשר משפיעים ומקלים על ההתנהלות היומיומית של כולנו."

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "השלמת הצעד הזה הוא שלב נוסף בדרך למערכת פיננסית פתוחה, שקופה ותחרותית יותר שאנו מקדמים בכמה חזיתות ושתאפשר ללקוח לבחור בקלות ובנוחות את נותני השרותים הפיננסיים השונים שהוא צורך. נמשיך לנצל את העידן הדיגיטלי שעומד לרשותנו כדי לקדם תהליכים ולהוריד חסמים במערכת הפיננסית ובמערכות התשלומים. המערכת הוקמה לאחר עבודה מאומצת והשקעת תשומות מרובות בבנק ישראל ביחד עם משרד האוצר, מס"ב והבנקים השונים ועל כך אני רוצה לברך את כל השותפים במלאכה."

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: "השקת המערכת המקוונת למעבר בין בנקים מהווה צעד משמעותי בהגברת התחרות במערכת הפיננסית, ומצטרפת לצעדים נוספים שאנו מובילים במטרה לעודד את התחרות, לטובת הציבור הרחב. האפשרות לעבור בנק ביתר קלות, בצורה מאובטחת וללא עלות, תגביר את כח המיקוח של הלקוחות בניהול משא ומתן מול הבנק על שיפור תנאי ניהול החשבון, ואת התחרות בין הבנקים על השירות. נמשיך בהובלת מהלכים נוספים במטרה להקל על הציבור הרחב בהתנהלות מול הבנק". 

בחודש מרץ 2018 פורסם תיקון לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, אשר מחייב את הבנקים, לבקשת הלקוח, לפעול על מנת לאפשר ללקוח להעביר את פעילותו מהבנק בו הוא מנהל את חשבונו לבנק אחר באופן מקוון, נוח, מאובטח וללא עלות. המערכת המקוונת תאפשר להעביר בצורה נוחה וידידותית את חשבונות העו"ש למשקי הבית בישראל[2], מלבד חשבונות שיש מורכבות או מניעה משפטית לגביהם[3], וכך תקל באופן משמעותי על מורכבות תהליך המעבר בין הבנקים הקיים כיום.

תהליך העברת החשבון יתבצע תוך 7 ימי עסקים ובמסגרתו ניתן יהיה להעביר את הפעילויות הפיננסיות הבאות: יתרות זכות בשקלים ובמט"ח, יתרות חוב בשקלים ובמט"ח, הרשאות לחיוב חשבון עו"ש, שיקים, ניירות ערך (ישראליים וזרים), פעילויות בכרטיסי חיוב, הן בנקאי והן חוץ בנקאי והוראות קבע.

בהתייחס להלוואות (לרבות הלוואה לדיור), וכן ביחס לפיקדונות ולחסכונות, נקבעו הסדרים מיוחדים אשר לפיהם הבנקים יעבדו פרטנית עם הלקוחות לעניין אופן הטיפול במוצרים אלו.

במטרה להקל על הלקוחות, תהליך המעבר בין בנקים באמצעות המערכת יאפשר בנוסף מנגנון "עקוב אחרי" (ניתוב) - במשך שנתיים ממועד המעבר. המשמעות היא שתנועות[4] שיגיעו לחשבון הישן אחרי המעבר, ינותבו אוטומטית לחשבון החדש, בשונה מהמצב כיום בו כל החיובים והזיכויים חוזרים מכיוון שהחשבון סגור, והלקוח נדרש ליצור קשר עם הגופים אשר מזכים או מחייבים את חשבונו.

על מנת לפשט את התהליך, בכל סוגיה שתתעורר במהלך המעבר מבנק לבנק, ללקוח תהיה כתובת אחת והיא הבנק החדש, שאליו הוא יכול לפנות בכל נושא. עוד יצוין כי במקרה של כשל בתהליך המעבר או במנגנון "עקוב אחרי", האחריות תהיה של הבנק החדש במסגרת חקיקה שמקודמת בימים אלו ע"י משרד האוצר.

הגשת הבקשה למעבר בין הבנקים תתאפשר באמצעות אתרי האינטרנט של הבנקים (מהמחשב הביתי או מהטלפון הנייד), וכמובן גם באמצעות סניפי הבנקים.

יצוין כי המעבר בין הבנקים באמצעות המערכת יתאפשר בין כל הבנקים במערכת הבנקאית למעט בנק אגוד, שצפוי להתמזג עם בנק מזרחי-טפחות, ובנק ירושלים, שמספר הלקוחות המנהלים בו חשבון עו"ש הינו נמוך מאוד, הן בכמות האבסולוטית של הלקוחות והן ביחס לחלקו של הבנק במערכת. לקוחות בנקים אלו, המעוניינים להעביר את פעילותם הפיננסית לבנק אחר, עדיין  יוכלו לעשות זאת באמצעות המנגנון הקבוע כיום בהוראות ניהול בנקאי תקין מס' 432 ו- 439 שעניינן "העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח" ו"חיובים על פי הרשאה", בהתאמה.

בהתייחס לבנק הדיגיטלי הראשון, המעבר אליו באמצעות המערכת המקוונת יתאפשר החל מתאריך  1.4.2022, לאור העובדה שהבנק נמצא עדיין בשלבי הקמה, שצפויים להסתיים עד מועד זה.

מידע נוסף ומענה לשאלות נפוצות, ניתן למצוא בכתובת: https://www.switchbank.org.il

 

לחצו להגדלה:​​

 [1] מס"ב – מרכז סליקה בנקאי בע"מ.

[2] חשבונות שמוגדרים לפי  תעודת זהות, הן משקי בית והן עוסק מורשה.

[3] חשבון נאמנות, חשבון המנוהל בידי אפוטרופוס של הבעלים בחשבון, חשבון שלגביו נקבעה הוראה בדין או ניתנה הוראה לפי דין, שמגבילה את הפעילות בו (למעט מושל"כ), חשבון שאחד הבעלים שלו נפטר או שהוא מנוהל באמצעות מנהל עיזבון, חשבון בבעלות מי שנמצא בהליכי כינוס נכסים או פשיטת רגל, חשבון בבעלות תושב ארה"ב לצורכי מס/ אזרח ארה"ב / תושב מדינה זרה לצרכי מס- והתעורר חשש כי מדובר בפעילות שמטרתה לעקוף את חובות הזיהוי והדיווח שנקבעו בתקנות מס הכנסה.

[4] זיכויים עתידיים בשקלים, חיוביים עתידיים בשקלים, שיקים (למעט שיקים במט"ח או שיקים שאחד מצדדי הסליקה הוא בנק בחו"ל, או שיקים המשמשים לבטוחה).