נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "הגדלת הסכום המירבי לביצוע עסקה ללא מגע, תסייע בתקופה מורכבת זו להאצת הטמעת טכנולוגיית ה-EMV בבתי עסק, כך שיאפשרו ללקוחותיהם ביצוע עסקאות בטכנולוגיה בטוחה יותר ומהירה יותר."

כחלק מקידום השימוש באמצעי תשלום מתקדמים ובפרט ביצוע עסקאות ללא מגע[1] בבתי העסק, נקבעה תקרת אימות לקוח אחידה  בגובה של 200 ש"ח שתהווה את הסף הנמוך לעסקאות ללא מגע המתבצעות על גבי תשתית ה-[2]EMV וללא הצורך בהקלדת הקוד הסודי. לצורך שיפור ההתמודדות עם נגיף הקורונה, ועל מנת לצמצם עוד יותר את המגע בביצוע פעולות תשלום, החליט בנק ישראל, בשיתוף השחקנים השונים בשוק כרטיסי החיוב, במסגרת הוועדה לכרטיסי חיוב, להעלות את הרף של תקרת האימות לסך של 300 ש"ח. העלאת רף ביצוע עסקאות ללא מגע עד ל-300 ש"ח תבוצע עד לסוף שנת 2020 והנושא יעלה לקראת תום התקופה לדיון נוסף במסגרת ועדת כרטיסי חיוב.

בהתאם לכך, בעת ביצוע עסקה ללא מגע בערך הנמוך מתקרה זו הלקוח לא יידרש להקליד את הקוד הסודי של הכרטיס, והעסקה תבוצע באמצעות קירוב כרטיס החיוב אל המסוף החכם בבית העסק שהסב את מערכת הסליקה שברשותו לכזו הפועלת באמצעות טכנולוגיית EMV.  עסקה ללא מגע תתאפשר גם באמצעות מכשיר סלולרי חכם התומך בפונקציית ביצוע עסקה ללא מגע.

תקרה מעודכנת זו תהיה קבועה ואחידה לכל העסקאות המבוצעות בבתי העסק שהוסבו ל-EMV ונכונה גם לעסקאות המתבצעות על ידי תיירים. החלטה זו הינה דומה להחלטות שהתקבלו במדינות שונות באירופה להעלאת הסף.

נכון להיום כ-85% מכלל העסקאות שמתבצעות בכרטיסי חיוב בבתי העסק הם בסכום שלא עולה על 300 ש"ח, וכ-75% מכלל העסקאות הן מתחת ל-200 ש"ח.

בנוסף לכך, על מנת לקדם תשלומים מתקדמים ללא מגע גם מעבר לרף תקרת האימות של 300 ש"ח, בביצוע עסקאות ללא מגע באמצעות מכשיר סלולרי חכם ישנה אפשרות לביצוע אימות שני על גבי מכשיר הסלולרי החכם בהתאם לרף תקרת האימות, למשל באמצעות קוד או זיהוי ביומטרי על גבי מכשיר הסלולרי החכם.

החלטה זו על הגדלת תקרת האימות מתבצעת במקביל להסכמת חלק מרשתות השיווק והפארם להאיץ את הטמעת ה-EMV בתקופה מאתגרת זו בסיוע של ועדת כרטיסי חיוב המובלת על ידי בנק ישראל. להערכתנו, כבר בתקופה הקרובה ניתן יהיה לראות יותר ויותר בתי עסק  המבצעים עסקאות תשלום בטכנולוגיית ה-EMV.[1] עסקה ללא מגע היא עסקה שבה לא נדרש מגע פיזי בין כרטיס החיוב לבין המסוף בבית העסק. על מנת לבצע העסקה צריך להביא את הכרטיס לקרבת המסוף ובאמצעות טכנולוגיה וללא מגע העסקה יכולה להתבצע.

[2] אוסף מפרטים שפותחו על ידי הארגונים הבינלאומיים לכרטיסי חיוב במטרה לספק מתכונת אחידה ומאובטחת לעסקאות תשלום בכרטיס חיוב בעל שבב (כרטיס חכם), באמצעות מכשיר למשיכת מזומן (ATM) או מסוף בנקודת מכירה (POS) התומכים בתקן.​

​​