נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, שב ארצה לאחר שהשתתף במפגש של נגידי בנקים מרכזיים בעולם, החברים בבנק הבין-לאומי לסילוקין (*BIS), שנערך בבאזל, שווייץ.

בהמשך למינויו בנובמבר 2021 כיו"ר הקבוצה למדינות עם כלכלות קטנות ופתוחות, הנחה הנגיד ירון את הדיון המקצועי בנושא זה (Small Open Economies - SOE)[1].

כמו כן, לקח הנגיד חלק בכנס משותף של קרן המטבע והבנק השווייצרי בנושא Digital Money and Its Implications for the International Monetary System

 

​*רקע על ה-BIS:

ארגון ה- (Bank for International  Settlements) BISהוא הבנק להסדרי סליקה בינלאומיים. הוא הארגון הפיננסי הבינלאומי הוותיק ביותר, חברים בו כיום 63 בנקים מרכזיים, ותפקידו לקדם שיתוף פעולה בין הבנקים המרכזיים. הפעילויות שלו כוללות פיתוח סטנדרטים ואמות מידה בינלאומיות לפיקוח על בנקים (תקנות "באזל"), מעקב אחר יציבותה של המערכת הפיננסית הבינ"ל, מתן שירותים בנקאיים לבנקים מרכזיים וסיוע לגופים פיננסיים שונים במילוי תפקידיהם. בנק ישראל הצטרף כחבר מן המניין ב-BIS בספטמבר 2003 לאחר קבלת אישור הממשלה.