נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, נבחר ליושב ראש הקבוצה למדינות עם כלכלות קטנות ופתוחות (Small Open Economy- SOE) במסגרת הבנק הבין-לאומי לסילוקין (*BIS). הדיונים על סדר היום של קבוצת הנגידים הם נושאים בהם עוסקים בנקים מרכזיים כגון סוגיות במדיניות מוניטרית, יציבות פיננסית וחדשנות פיננסית. בנוסף, בין יתר הנושאים, נידונות סוגיות הייחודיות למדינות החברות בקבוצת ה-SOE ונוגעות למכלול תפקידי הבנקים המרכזיים שלהן. הדיונים מתקיימים בין נגידי הבנקים המרכזיים אחת לחודשיים בבאזל שבשווייץ, ובתקופת הקורונה נערכים באופן מקוון ע"י ה-BIS. כיו"ר קבוצת ה-SOE, הנגיד ירון יעלה נושאים חדשים אל סדר יומה של הקבוצה ויוביל את דיוניה כך שימשיכו להוות מוקד מרכזי עבור חבריה להחלפת תובנות ודיון בסוגיות מפתח.

המדינות החברות בקבוצת ה-SOE: צ'כיה, ניו זילנד, דנמרק, צ'ילה, קולומביה, פרו, קרואטיה, איסלנד, ישראל, נורבגיה, פיליפינים.

 

 

 

 

 

 

*רקע על ה-BIS:

ארגון ה- (Bank for International  Settlements) BISהוא הבנק להסדרי סליקה בינלאומיים. הוא הארגון הפיננסי הבינלאומי הוותיק ביותר, חברים בו כיום 63 בנקים מרכזיים, ותפקידו לקדם שיתוף פעולה בין הבנקים המרכזיים. הפעילויות שלו כוללות פיתוח סטנדרטים ואמות מידה בינלאומיות לפיקוח על בנקים (תקנות "באזל"), מעקב אחר יציבותה של המערכת הפיננסית הבינ"ל, מתן שירותים בנקאיים לבנקים מרכזיים וסיוע לגופים פיננסיים שונים במילוי תפקידיהם. בנק ישראל הצטרף כחבר מן המניין ב-BIS בספטמבר 2003 לאחר קבלת אישור הממשלה.​