לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

להתפשטות נגיף הקורונה ולצעדים שנקטה הממשלה במטרה למנוע את החרפת המצב יש השלכות על המשק והמערכת הכלכלית, ובין השאר נגרמים קשיים תזרימיים למשקי בית ולעסקים רבים. כתוצאה חלה עלייה במספר השיקים שחזרו והחשבונות שהוגבלו. מעבר לאיסור על משיכת שיקים, הרי שהגבלת החשבון משבשת את מהלך עסקיו של הלקוח, פוגעת במוניטין שלו וביכולת ההתנהלות הכלכלית שלו.

על מנת לסייע לאותם עסקים ומשקי בית שנקלעו לקשיים תזרימיים באופן לא צפוי, קבעה המפקחת על הבנקים מכוח סמכותה בחוק כי הבנקים המסחריים ובנק הדואר ישהו הגבלות על לקוחות ועל חשבון הבנק שלהם בשל שיקים שחזרו בשל היעדר כיסוי, החל מתאריך 4.3.20, ובהתאם לתקופה הקבועה בחוק. משמעות ההשהיה היא ששיק שהופקד החל מהתאריך האמור וחזר מחמת היעדר כיסוי מספיק, לא יובא בחשבון בספירת השיקים לצורך הטלת הגבלה לפי החוק. במידה וזהו השיק העשירי שבעקבותיו היה אמור החשבון להיות מוגבל, ההגבלה תושעה עד להודעה שיפרסם בנק ישראל לגבי תום תקופת ההשהיה.

במערכת איתור החשבונות המוגבלים באתר האינטרנט של בנק ישראל תוצג הבהרה, שעל פיה שיקים שחזרו בתקופת ההשהיה לא נכללים במידע המוצג במערכת, ועל מקבלי השיקים לקחת עובדה זו בחשבון בבואם לקבל תשלום בשיק.

יודגש, כי למרות שהחשבון לא יוגבל, המידע על אירוע ההחזרה מועבר למערכת לשיתוף נתוני אשראי, שעל בסיס המידע שבה מחושב דירוג האשראי של הלקוח ששילם באמצעות השיק שחזר. כמו כן, למרות  שבתקופת ההשהיה לא יוגבלו חשבונות, לגבי שיק שלא כובד ניתן יהיה בהמשך לפתוח הליך לגבייתו באמצעות ההוצאה לפועל (בהתאם למידע שיפורסם על ידי רשות האכיפה והגביה).

ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים: "בנק ישראל נוקט במגוון צעדים כדי להקל על משקי בית ועסקים לצלוח את התקופה הכלכלית הקשה בפניה עומד המשק על רקע התפשטות נגיף הקורונה.  השהיית ספירת השיקים החוזרים תבלום את העליה המהירה במספר הלקוחות המוגבלים במשק ותצמצם את התוצאות הקשות שנובעות מהגבלת חשבונות בנסיבות שלא היו צפויות. אני קוראת לציבור להמשיך לנהל את ענייניו הפיננסיים בתבונה, ולהימנע מההשלכות של תשלום בצ'קים ללא כיסוי".​​

למדריך לחשבונות מוגבלים​​​​​​